Opłata wstępna w sieci Zachód Nieruchomości wynosi 3 tys. zł, oprócz niej franczyzobiorca co miesiąc odprowadza do centrali 800 zł oraz 5 proc. od osiąganych przychodów.
Poniedziałek
10.10.2016
Franczyzodawca Zachód Nieruchomości liczy, że do końca roku sieć powiększy się o co najmniej cztery nowe placówki.
 

Sieć Zachód Nieruchomości istnieje od 2008 roku. Marka wywodzi się z województwa lubuskiego, ale realizuje plan rozwoju na terenie całej Polski. Pierwszy franczyzowy oddział tej marki powstał cztery lata temu, ale dopiero w tym roku właściciel konceptu zdecydował się intensywnie promować swoją licencję na biznes. Obecnie pod szyldem Zachód działa siedem biur, zlokalizowanych w Zielonej Górze, Gorzowie, Kołobrzegu, Inowrocławiu, Lubinie, Wolsztynie oraz Nowej Soli. Franczyzodawca liczy, że do końca roku sieć powiększy się o 3-4 nowe placówki.
– Interesują nas kandydaci z doświadczeniem handlowym, bądź przedsiębiorcy działający w pokrewnych branżach, ale nie tylko. Naszą ofertę kierujemy również dla młodych osób, poszukujących pomysłu na siebie – mówi Jakub Rawski, dyrektor ds. franczyzy Zachód Nieruchomości.

Inwestycja we franczyzowe biuro marki Zachód jest kalkulowana indywidualnie dla każdego partnera. Opłata wstępna wynosi 3 tys. zł, oprócz niej franczyzobiorca co miesiąc odprowadza do centrali 800 zł oraz 5 proc. od osiąganych przychodów.
– Każdy oddział zachowuje stylistykę jednolitą z wizerunkiem marki. Staramy się jednak, aby franczyzobiorca na początku działalności nie ponosił zbyt wielu kosztów, dlatego nie narzucamy jednego, określonego wystroju wnętrz – mówi Jakub Rawski.

Franczyzobiorcy przystępujący do sieci Zachód otrzymują dedykowaną swojemu oddziałowi zakładkę na stronie internetowej franczyzodawcy, a także bezpłatny dostęp do systemów zarządzania i eksportu ofert nieruchomości. Mogą również korzystać z autorskiego systemu CRM, jak również z gotowych wzorów umów i innych dokumentów firmowych. Franczyzobiorcy są szkoleni w zakresie prowadzenia oddziału i obsługi klienta. Właściciel Zachód Nieruchomości na stałe współpracuje z Domem Kredytowym Notus, dzięki czemu agenci mogą zaoferować klientom również pomoc w uzyskaniu finansowania zakupu nieruchomości.

Jak wynika z Raportu o franczyzie PROFIT system, w 2015 roku na polskim rynku nieruchomości pojawiły się dwa nowe systemy franczyzowe, zaś łączna liczba sieci sięgnęła 27. Była to jedyna z badanych w raporcie branż, w której nie zakończył działalności żaden franczyzodawca. Ten fakt, w połączeniu ze wzrostem liczby jednostek z 423 do 517, uświadamia, że franczyza odgrywa na tym rynku coraz większą rolę.


POPULARNE NA FORUM

Wiosna należy do pośredników

Wonderful article written here! I definitely had a great time reading this article, and now I am looking forward to reading your upcoming articles. I am definitely going to...

80 wypowiedzi
ostatnia 15.11.2018
Arde-Haus domy na licencji

Hotmail Login uk presently known as hotmail.com is a leading web mail service provider

7 wypowiedzi
ostatnia 13.11.2018
Wiosna należy do pośredników

I just get such an amazing feeling when I start reading your articles in the morning. Your articles all have incredible details, and that's what I like the most about articles....

80 wypowiedzi
ostatnia 12.11.2018
Wiosna należy do pośredników

People who think that writing is an easy job are just wrong. They have never tried to write themselves, and they are just making false claims. It's these people that really...

80 wypowiedzi
ostatnia 10.11.2018
Wiosna należy do pośredników

People who think that writing is an easy job are just wrong. They have never tried to write themselves, and they are just making false claims. It's these people that really...

80 wypowiedzi
ostatnia 10.11.2018
Wiosna należy do pośredników

It was so obvious that you were going to publish an article on this subject, yet I still didn't see it coming. I thought that it maybe too obvious, and you would through us a...

80 wypowiedzi
ostatnia 09.11.2018
Wiosna należy do pośredników

In my honest opinion, the writing work that you've been doing on this site has been breathtaking in the past few weeks. If you don't believe me, you can ask other people, and...

80 wypowiedzi
ostatnia 08.11.2018
Wiosna należy do pośredników

In my honest opinion, the writing work that you've been doing on this site has been breathtaking in the past few weeks. If you don't believe me, you can ask other people, and...

80 wypowiedzi
ostatnia 08.11.2018