18.09.2002

Siedem dni to za mało

Awizowanie listów poleconych niezgodne z konstytucją

Pisma sądowe są tylko jednokrotnie awizowane przez listonosza. Następnie czekają na poczcie 7 dni na adresata. Potem odsyła się je do sądu, który przyjmuje, że zostały właściwie doręczone. Trybunał Konstytucyjny uznał (...), że siedmiodniowy okres przechowywania przesyłki na poczcie jest niezgodny z konstytucją – ogranicza prawo obywatela do sądu.

Przepis rozporządzenia ministra sprawiedliwości o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym straci moc obowiązującą 31 marca 2003 r. Czas ten ma pozwolić rządowi na wprowadzenie nowych unormowań – stwierdził Trybunał Konstytucyjny (...)

Więcej: Jerzy Kowalski, Rzeczpospolita, „Prawo co dnia”, 18 września 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0