04.11.2002

Mniej czytników w sklepach samoobsługowych

Minister Finansów zmodyfikował przepisy swego wcześniejszego rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie liczby czytników wymaganych w sklepach samoobsługowych.

Za wystarczające uznano zainstalowanie jednego czytnika w przeliczeniu na 400 mkw. Poprzednie przepisy wprowadziły wymóg instalacji dwóch czytników na każde 50 mkw. Przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie się do nowych wymogów do 31 marca 2003 roku. Czytniki nie będą już musiały drukować nazwy i ceny towaru, wystarczy, że będzie można odczytać te dane na ekranie.

Znowelizowane rozporządzenie określa, co jest powierzchnią sprzedaży. Powierzchnia sprzedaży to powierzchnia w miejscu sprzedaży detalicznej, do której kupujący mają bezpośredni dostęp i mogą tam dokonywać zakupów samoobsługowych. Nowe przepisy definiują także czym jest towar o małych gabarytach. Otóż należy przez to rozumieć towar, którego żadna powierzchnia nie przekracza 10 cm2. Rozporządzenie podaje także dokładnie co oznacza termin przydatności do spożycia. Chodzi o towary, których termin przydatności do spożycia albo data minimalnej trwałości upłynie w ciągu najbliższej doby, licząc od momentu ich wystawienia na sprzedaż.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0