02.12.2002

Bankrutują wspólnicy, a nie spółka cywilna

Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 67/00) z dnia 6 listopada br. mówi, że spółka cywilna nie ma już zdolności upadłościowej

Uchwała Sądu Najwyższego (III CZP 67/00) z dnia 6 listopada br. omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 19.11.2002: spółka cywilna nie ma już zdolności upadłościowej. Oznacza to jednak, że tą zdolność mają wspólnicy spółki. Poprzednia uchwała Sądu z 27 maja 1993 r. stanowiła, iż spółka cywilna posiada zdolność upadłościową. Było to uwarunkowane obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Ustawą o działalności gospodarczej z 1988 r. spółka cywilna była podmiotem gospodarczym (przedsiębiorcą). W świetle nowego Prawa działalności gospodarczej przedsiębiorcą nie jest już spółka lecz jej wspólnicy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0