16.04.2003

Doręczanie pism sądowych

21 marca 2003 r. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.

Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia br. Podstawą do jego wydania był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. Trybunał uznał w nim, że przepis o siedmiodniowym okresie przechowywania przesyłki sądowej jest niekonstytucyjny, bowiem łamał prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.

Nowe rozporządzenie wydłużyło okres, w ciągu którego można odebrać przesyłkę z poczty do dwóch tygodni. W sytuacji, gdy listonosz nie zastanie adresata w domu, zostawi adresatowi awizo. Jeżeli w ciągu siedmiu dni – liczonych od dnia następującego po dniu awizowania przesyłki – pismo nie zostanie odebrane, wówczas listonosz pozostawi w skrzynce powtórne awizo i przesyłka będzie czekała na odebranie kolejnych siedem dni.

Dopiero po upływie dwóch tygodni pismo sądowe może być odesłane do sądu z odpowiednią adnotacja o niepodjęciu w terminie. Sąd będzie wówczas traktował pismo jako doręczone.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0