13.06.2003

Zażalenie rozpatrzy inny sędzia

Zażalenie na oddalenie wniosku o odwołanie, powinien rozpatrzyć sąd w innym składzie, niż ten, który wniosek oddalił.

Wyrok Sądu Najwyższego (I KZP 17/03) omówiony w Rzeczpospolitej z dnia 06 czerwca 2003 r.: Na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania przyjętego środka odwoławczego przysługuje zażalenie do innego, ale równorzędnego składu sądu odwoławczego. Skład równorzędny to skład, w jakim zapadło zaskarżone postanowienie.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0