04.08.2003

Ułatwienia w rejestracji działalności

Rada Ministrów zaopiniowała projekt nowelizacji – Prawo działalności gospodarczej.

Zasadniczym celem proponowanej nowelizacji Prawa działalności gospodarczej jest umożliwienie przedsiębiorcy podejmującemu działalność gospodarczą dokonanie trzech istotnych zgłoszeń rejestracyjnych jednocześnie. Chodzi o to, aby przedsiębiorca w jednym miejscu mógł złożyć zarówno wniosek o rejestrację podmiotu, jak i zgłoszenie identyfikacyjne NIP oraz wpis do rejestru REGON.

Według autorów projektu przedsiębiorca (osoba fizyczna) może podjąć działalność gospodarczą według wyboru – po uzyskaniu wpisu sądowego do KRS albo do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez gminy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0