04.08.2003

Supersąd nad wadliwymi wyrokami

Kasacja w obronie prawa ułatwi wyrównywanie szkód wyrządzonych przez organa publiczne

Adresatem kasacji w obronie prawa byłby Sąd Najwyższy, a wnosiliby je rzecznik praw obywatelskich bądź prokurator generalny.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy ministrze sprawiedliwości przygotowała projekt uzupełnienia procedury cywilnej o zupełnie nowe postępowanie. Pozwoli ono orzekać o niezgodności z prawem prawomocnego wyroku bez jego uchylania. Ma to pozwolić na wyrównywanie szkód wyrządzonych wadliwymi wyrokami.

Nowelizacja procedury cywilnej jest sprzężona z nowelizacją kodeksu cywilnego. Ta ostatnia (jest w Sejmie) stanowi, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia, można żądać jej naprawienia po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu jego niezgodności z prawem.

Wyklucza się zaś odszkodowanie, jeżeli szkoda powstała na skutek orzeczenia nieprawomocnego, dlatego że mamy obowiązek sami dbać o własne interesy, korzystać ze środków prawnych umożliwiających zmianę niekorzystnego nieprawomocnego orzeczenia.

Więcej: Marek Domagalski, Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 24 lipca 2003.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0