Nowe prawo upadłościowe cz. IV

Środa
01.10.2003
1 października 2003 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, Nr 60, poz. 535). Nowe prawo ma zastosowanie do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od dłużników niewypłacalnych, reguluje skutki ogłoszenia upadłości oraz zasady postępowania naprawczego.
 

Koszty postępowania upadłościowego

Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz wydatki niezbędne dla osiągnięcia celu postępowania. Do wydatków postępowania należą m.in. wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, wynagrodzenie kuratorów. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z masy upadłości. Niepokryte z masy upadłości koszty po zakończeniu postępowania ponosi upadły.

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie. Do pisma należy dołączyć oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów uzasadniających zgłoszenie. Jeżeli zgłoszenie wierzytelności odpowiada wymaganiom formalnym sędzia-komisarz przekazuje odpis zgłoszenia syndykowi, nadzorcy sądowemu lub zarządcy. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca sporządza listę wierzytelności. Następnie lista jest przekazywana sędziemu-komisarzowi, który o jej sporządzeniu ogłasza przez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia wierzycielom oraz upadłemu przysługuje prawo złożenia sprzeciwu. Sprzeciw rozpoznaje sędzia-komisarz na rozprawie. Po uprawomocnieniu się postanowienia sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności.

Wierzytelność, której uznania odmówiono w całości lub części może być dochodzona przeciwko upadłemu po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Układ

Jeżeli sąd ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu, a propozycje układowe nie zostały wcześniej złożone, upadły powinien je zgłosić w terminie miesiąca. Jeżeli sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, propozycje układowe mogą zgłosić upadły oraz syndyk i rada wierzycieli. Sąd może zmienić postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, jeżeli są podstawy do takiej zmiany. Propozycje układowe powinny określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego oraz zawierać uzasadnienie. Propozycje restrukturyzacji mogą obejmować m.in.:

    a) odroczenie wykonania zobowiązań,
    b) rozłożenie długów na raty,
    c) zmniejszenie sumy długów,
    d) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje.

Układ może także przewidywać zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego (układ likwidacyjny).

<-- Prawo upadłościowe cz. III | Prawo upadłościowe cz. V -->

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Ruszają regionalne targi franczyzy

Assignment Writing Service the writer affiliated with the writing companies are highly qualified as the criteria of being a professional writer is Master’s degree at least...

8 wypowiedzi
ostatnia 26.05.2018
Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

202 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Reklama na samochodzie czyli oklejanie folią to tez dobra opcja. W Łodzi okleicie m.in. w http://verde-druk.pl/ Nam oni oklejali, u nich tez zamawialiśmy ulotki i...

400 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018