01.03.2001

Orzecznictwo sądowe

Prawo pracy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.06.1999 r. (II UKN 687/98), opublikowany w OSP z 2001 r., z. 2, poz. 34.

Sentencja:
Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku drogowego pracownika kierującego pojazdem jest nieznajomość przepisów ruchu drogowego, to zachowanie pracownika stanowi rażące niedbalstwo i jest podstawą wyłączenia prawa do świadczeń z mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [jedn. tekst: Dz. U. z 1983 r., nr 30, poz. 144 ze zm].

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.03.1999 r. (II UKN 523/98), opublikowany w OSP z 2001 r., z. 2, poz. 35.

Sentencja:
Nie jest wypadkiem przy pracy zdarzenie, którego następstwa chorobowe występują po okresie znacznie przekraczającym jedną dniówkę roboczą.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.05.1999 r. (I PKN 70/99), opublikowany w OSP z 2001 r., z. 2, poz. 36.

Sentencja:
Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu kary porządkowej, a nie jej nałożenia.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0