15.03.2001

Orzecznictwo sądowe

Prawo pracy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08.06.1999 r. (I PKN 102/99),
opublikowany w OSP z 2001 r., z. 2, poz. 33.

Sentencja:
Zakaz określania zasad wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (art. 24126 § 2 kp) nie dotyczy regulaminu, który zachował moc na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 113, poz. 547 ze zm.), a następnie przekształcił się w regulamin wynagradzania (art. 772 kp) na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 24, poz. 110 ze zm.).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0