16.03.2001

Zmiany w prawie

Ustawa o zmianie kodeksu pracy

Dnia 1 marca 2001 r. Sejm uchwalił poprawki Senatu do kodeksu pracy dotyczące czasu pracy. Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem pracy normy czasu pracy od 2003 r. będą przedstawiały się następująco: 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu i 40 godzin tygodniowo. Nowelizacja przewiduje okres przejściowy od czasu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r., w którym normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące, nie mogą przekraczać:
  • w 2001 r.: 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, 42 godzin tygodniowo;
  • w 2002 r.: 8 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu, 41 godzin tygodniowo.

Zgodnie z art. 5 nowelizacji wprowadzenie norm czasu pracy przewidzianych w ustawie nie może spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w stałej miesięcznej wysokości. Składniki wynagrodzenia określone w inny sposób ulegają podwyższeniu w stopniu zapewniającym zachowanie przez pracownika wynagrodzenia nie niższego niż dotychczas otrzymywane.

Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy spowoduje dla pracodawców konieczność dostosowania postanowień regulaminów pracy przyjętych w firmie.

Ustawa wymaga jeszcze podpisu Prezydenta. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych zapowiedziała jednak, że zwróci się do Prezydenta z wnioskiem o niepodpisywanie ustawy.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0