16.03.2001

Zamiast 4000 wystarczy 100 zł

Koncesje – Resort transportu zmienił zdanie

Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej zmieniło zdanie i nie każe już wspólnikom spółek cywilnych występować o zmianę koncesji przewozowej, jeżeli na wydanej wcześniej koncesji widnieją już ich imiona i nazwiska. Natomiast tam, gdzie zmiana jest konieczna, będzie pobierać opłatę 100 zł od jednego uprawnienia, a nie - jak wcześniej - 2 tys. zł lub nawet 4 tys. zł.

Można przypuszczać, że resort zmienił zdanie między innymi pod wpływem prasowej krytyki. Przypomnijmy, że (...) resort, korzystając z faktu, że weszły w życie nowe przepisy, narzucające wspólnikom spółek cywilnych obowiązek ewidencjonowania się w gminach, a czasami nawet przekształcenia w spółkę jawną, poinformował przedsiębiorców, że będą musieli wystąpić o zmianę lub przeniesienie koncesji. Miałoby to kosztować - w zależności od formy przekształcenia - 400 zł, 2 tys. zł lub nawet 4 tys. zł od każdego pojazdu objętego koncesją. Opłaty miały być również pobierane za przeniesienie koncesji ze spółki na jej jednego lub poszczególnych wspólników, mimo że nadal pozostawaliby oni w spółce cywilnej.(...)

Więcej: Rzeczpospolita, 8 marca 2001, "Ekonomia i rynek"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0