06.10.2004

Ile spółek, tyle składek

Zgodnie z nową ustawą zdrowotną, która weszła w życie 1 października 2004r., trzeba będzie płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od każdej prowadzonej spółki w ramach tego samego rodzaju działalność.

W nowej ustawie postanowiono rozwiązać kwestię, która budziła dotąd duże wątpliwości prawne. Przedsiębiorcy nie mają się jednak co cieszyć, bo sprawę postanowiono rozwiązać w sposób najprostszy z możliwych – nakazując płacić składki od każdej z prowadzonych działalności. Zmiana dotyczy składek należnych począwszy od października. Jej skutki przedsiębiorcy odczują dopiero w listopadzie, gdy będą płacić składki za październik.

Do 30 września 2004 r.

Dotychczasowe wątpliwości wynikały z tego, że nie do końca było jasne, co rozumieć przez źródło przychodów. Tymczasem przepisy kazały przedsiębiorcy, który miał kilka źródeł przychodów, by płacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne właśnie od każdego ze źródeł przychodów. Według interpretacji Ministerstwa Zdrowia było dziesięć odrębnych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego i od każdego z tych tytułów trzeba było płacić odrębną składkę zdrowotną (maksymalnie można było ich odprowadzać nawet 10). Jedną z wad tej interpretacji była rażąca niesprawiedliwość: jeśli ktoś był wspólnikiem w kilku spółkach tego samego typu (np. w pięciu spółkach cywilnych albo w pięciu spółkach jawnych), to płacił tylko jedną składkę na zdrowie. Gdy był jednak wspólnikiem w różnych spółkach, np. w jednej cywilnej, a w drugiej jawnej, to miał płacić składkę w podwójnej wysokości. Jeśli był wspólnikiem w trzech różnych spółkach, płacił składkę potrójną itd.

Od 1 października 2004 r.

Osoba prowadząca działalność pozarolniczą, jeżeli uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych wprost w nowej ustawie, musi płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie od każdego rodzaju działalności (art. 82 ust. 4 nowej ustawy).

Przykład 1: Zenon Nowak jest wspólnikiem w trzech spółkach jawnych. Do 30 września płacił tylko jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 października br. musi płacić składkę w potrójnej wysokości.

Przykład 2: Krzysztof Kowalski jest wspólnikiem w spółkach: cywilnej, jawnej i komandytowej. U niego nic się nie zmienia; do tej pory musiał – zgodnie z interpretacją resortu zdrowia- płacić składkę w potrójnej wysokości i nadal będzie musiał tak czynić.

Bez zmian pozostają natomiast zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ustawa o sus).

Więcej: Katarzyna Jędrzejewska, Rzeczpospolita, Dobra Firma, 6 października 2004

.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0