03.04.2001

Orzecznictwo sądowe

Prawo pracy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.2000 r. (I PKN 530/99), opublikowany w OSP z 2001 r., z. 3, poz. 39. Sentencja: W prawie pracy nie ma luki prawnej, która dopuszczałaby odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego w wyczerpująco unormowanej przepisami prawa pracy materii określającej rodzaje i limitowany rozmiar pracowniczych roszczeń w przypadku bezprawnego rozwiązania stosunków pracy przez pracodawców.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.04.2000 r. (I PKN 580/99), opubl. w Rzeczpospolitej dnia 27.03.2001 r. Sentencja: Orzeczenie komisji dyscyplinarnej o dyscyplinarnym zwolnieniu z pracy nie jest wiążące dla sądu pracy. Jeśli tak zwolniony pracownik wystąpi do sądu, ten samodzielnie bada sprawę. Pogląd odmienny byłby sprzeczny z prawem do sądu przysługującym obywatelowi na podstawie art. 45 ust. 1 konstytucji.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0