Fundusze dla najmniejszych

Czwartek
15.09.2005
Od 15 września do 5 października mikroprzedsiębiorstwa z terenu województwa mazowieckiego mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 

O wsparcie mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Ograniczenie to nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, których działalność opiera się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

Ponadto firmy te, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły tej kwoty.

W ramach Działania 3.4 wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie na dwa rodzaje projektów – inwestycyjne i doradcze. Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Wykonawcami tych usług mogą być organizacje i instytucje akredytowane przy PARP. Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w aktywa materialne oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Środki mogą być przeznaczone również na tworzenie nowego przedsiębiorstwa.

Wielkość wsparcia na realizację projektu doradczego nie może być wyższa niż 5 000 euro oraz nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikowalnych. Wielkość wsparcia na realizację projektu inwestycyjnego nie może być wyższa niż 50 000 euro. Zależnie od lokalizacji projektu, nie może przekroczyć 45 proc. wydatków kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w Warszawie i 65 proc. dla reszty województwa.

Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, pokój nr 202, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa. Termin składania dokumentów upływa 5 października o godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl
PROFIT system

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018