16.05.2001

Jak wręczyć wymówienie

Orzecznictwo sądowe: Prawo pracy

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.11.1999 (I PKN 375/99), opublikowany w OSNAP z 2001 nr 7, poz. 227: Podjęcie przez pracownika zawiadomienia o przesyłce pocztowej skierowanej na jego adres przez pracodawcę (awizo) nie jest równoznaczne z dojściem do niego zawartego w tej przesyłce oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w taki sposób, iż mógł się zapoznać z jego treścią (art. 61 KC w związku z art. 300 KP).

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0