04.06.2001

Prawo podatkowe

Orzecznictwo sądowe

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 29.06.2000 (I SA/Sz 411/99), opublikowany w OSP z 2001 zeszyt 5, poz. 81: Nienależnie zapłaconym podatkiem w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) jest zarówno kwota nienależnego podatku, jak i odsetek zapłaconych czy wpłat zarachowanych przez organ podatkowy jako odsetki od tego nienależnego podatku; zwrot kwot odsetek podlega również oprocentowaniu w trybie art. 77 ordynacji podatkowej.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0