15.12.2000

Mogą korzystać, ale tego nie robią

Szkolenia: Leonardo da Vinci – niewykorzystana szansa dla prywatnych firm edukacyjnych.

Wymogi i procedury obowiązujące w unijnym programie Leonardo da Vinci odstraszają polskie małe i średnie firmy. W ciągu trzech lat zaledwie kilka przedsiębiorstw zapewniło sobie dofinansowanie z tego programu. (...) Leonardo da Vinci jest programem edukacyjnym, który wspiera międzynarodową współpracę z zakresu europejskiej edukacji zawodowej. Mogą w nim uczestniczyć instytucje szkoleniowe, małe i średnie firmy, a także władze publiczne (...).

Zainteresowanie małych i średnich programem Leonardo da Vinci jest niewielkie w całej Europie. By zachęcić te przedsiębiorstwa do korzystania z programu (jego budżet wynosi ponad 1,1 mld euro) od 2000 r. KE pokrywa im częściowy koszt przygotowania projektów. O fundusze na ten cel mogą starać się tylko MSP. (...)

Rzeczpospolita, 14/12/2000, dodatek "Małe i średnie przedsiębiorstwa"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0