19.06.2001

Według zasady kto pierwszy, ten lepszy

Pieniądze są w zasięgu ręki, ale trzeba po nie sięgać szybko

Czego najbardziej potrzebują właściciele małych i średnich firm? Oczywiście pieniędzy. Właśnie ruszają programy pomocowe finansowane ze środków budżetowych. Oprócz tego przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej. Możliwość korzystania z unijnego budżetu zapewniają im także różnorodne programy naukowo-badawcze. (...) Radzimy wypełniać wnioski szybko, bo pieniędzy jest sporo, ale na pewno nie starczy dla wszystkich. Będzie obowiązywać zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Polscy przedsiębiorcy mogą więc liczyć na pomoc doradczą i finansową, a korzystanie z tego wsparcia nie zawsze będzie wymagać własnego wkładu pieniężnego. Na realizację programów pomocowych finansowanych ze środków budżetowych PARP dostała w tym roku 64 mln zł, z tego najwięcej, bo 10,5 mln zł, uzyskają właściciele MSP z tytułu refundacji szkoleń. 7 mln zł zostanie przelane na konta punktów konsultacyjno-doradczych, które będą świadczyć bezpłatne usługi doradcze. Dla zabiegających o certyfikaty międzynarodowych norm ISO przyznane będzie 6,6 mln zł, a dla wchodzących na rynek kapitałowy - 400 tys.

Oprócz tych pieniędzy, właściciele MSP z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego będą mogli ubiegać się o około 80 mln zł (21 mln euro) przekazanych w większości z Unii Europejskiej (program Phare 2000). Przedsiębiorcy z tych pięciu najbiedniejszych województw Polski będą mogli dodatkowo liczyć na wsparcie z lokalnych budżetów.

O duże pieniądze będą mogli również starać się wszyscy polscy przedsiębiorcy w ramach funduszy Phare 2000 przeznaczonych na rozwój eksportu i ogólnie MSP. Na realizację tego unijnego wsparcia PARP będzie dysponować około 32 mln zł (8 mln euro).(...)

Więcej: Rzeczpospolita, 19 czerwca 2001, "Dobra Firma"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0