Spółka cywilna w świetle nowych regulacji prawnych

Niedziela
01.07.2001
Z art. 2 ust. 3 ustawy prawo działalności gospodarczej wynika jednoznacznie, że podmiotowość prawnogospodarczą mają mieć wspólnicy, a nie spółka cywilna.
 

(...) Literalne brzmienie cytowanego przepisu dało podstawy do twierdzeń, że wspólnik spółki cywilnej nie jest traktowany wprost jako przedsiębiorca, a jedynie jest podmiotem uznawanym za przedsiębiorcę oraz że uznanie to dotyczy tylko zakresu wykonywanej przez wspólników działalności w ramach stosunku spółki. (...)

Docelowo działalność prowadzona w formie spółki cywilnej ma być ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. W okresie przejściowym, a więc do dnia 31.12.2001 r. rejestracja spółek została uregulowana w sposób szczególny. Zgodnie z art. 1a ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym osoby fizyczne, które do dnia 31.12.2000 r. wykonywały działalność jako wspólnicy spółek cywilnych, były zobowiązane w terminie do dnia 31.03.2001 r. zaewidencjonować się jako indywidualni przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej. (...) Niewywiązywanie się ze wspomnianego wyżej obowiązku ewidencyjnego zagrożone było sankcją w postaci wykreślenia z ewidencji. (...)

Więcej: Dr Marta Litwińska, Przegląd Prawa Handlowego, lipiec 2001, "Spółki"


PROFIT system

POPULARNE NA FORUM

Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018