14.08.2001

Orzecznictwo Sądowe

Wybór orzeczeń dotyczących: Prawa Pracy i Prawa Spółek

PRAWO PRACY
Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt I PKN 563/00, sentencja: Korzyści przyznawane niektórym pracownikom w tzw. złotych umowach nie mogą być nadmierne. W rozumieniu art. 13 kodeksu pracy, ustanawiającego zasadę wynagrodzenia godziwego, niegodziwe jest nie tylko wynagrodzenie zbyt niskie, ale także nadmiernie wysokie. Umowę o pracę przyznającą takie wynagrodzenie czy inne nadmierne korzyści jako sprzeczną z zasadami współżycia społecznego uznać można za nieważną.
PRAWO SPÓŁEK
Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 04.04.2000 r., sygn. akt V CKN 10/00, publikowany w OSP zeszyt 7/8 z 2001 r., sentencja: Odwołanie członka Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ujawnione w rejestrze handlowym, nie zwalnia go od odpowiedzialności wynikającej z art. 298 § 1 kh. Osoba taka może jednak wyłączyć swoją odpowiedzialność wykazując okoliczności wymienione w art. 298 § 2 kh.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0