19.08.2009

Usługi dobrze przeszkolone

Firmy z sektora usługowego wydadzą najwięcej na szkolenia w 2009 roku.

Sektor usługowy ma wciąż największy potencjał w inwestycjach szkoleniowych w 2009 roku. Planowana wysokość budżetów na szkolenia w firmach tworzących usługi (branże: consulting, logistyka, wydawnictwa i media, budownictwo) stanowi 44 proc. szacowanej wartości rynku usług szkoleniowych w bieżącym roku. W porównaniu z wydatkami w poprzednim roku, prognozy przewidują spadek o 3 punkty procentowe, co ma związek z obecną sytuacją ekonomiczną. Wyniki raportu dotyczące aktualnego stanu rynku szkoleń przeprowadzonego przez Altkom Akademia na próbie ponad 800 polskich firm dowodzą, że pracodawcy są świadomi potrzeb edukacyjnych pracowników i nie oszczędzają na szkoleniach, mimo spowolnienia gospodarki.

Wbrew czarnym scenariuszom, udział sektora usługowego w wydatkach na szkolenia spadł tylko o 3 punkty procentowe.

- Wbrew czarnym scenariuszom, udział sektora usługowego w wydatkach na szkolenia spadł tylko o 3 punkty procentowe. Mimo to branża usługowa jest wciąż niekwestionowanym liderem wśród firm inwestujących w szkolenia i pod tym względem znacznie wyprzedza pozostałe sektory gospodarki - mówi Danuta Bluj, dyrektor ds. realizacji usług edukacyjnych w Altkom Akademia. - Ponadto, odsetek wszystkich badanych firm zainteresowanych szkoleniami nie tylko nie zmalał, ale zwiększył się o 12 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wyniki badania wskazują na prawidłowość, według której firmy dużej i średniej wielkości przewidują więcej środków na szkolenia pracowników, niż małe przedsiębiorstwa. Wybór zakresu szkoleń w 2009 roku również zależy od rozmiaru organizacji. Większe instytucje częściej przeznaczają środki na szkolenia „miękkie”, w przeciwieństwie do mniejszych, które kształcą w tematach związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy, takimi jak finanse, księgowość i prawo.

- Popularność szkoleń specjalistycznych wynika z ciągłych zmian regulacji prawnych w tym zakresie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza wymaga ciągłego uzupełniania i aktualizowania wiedzy związanej z funkcjonowaniem prawa w naszym otoczeniu biznesowym - komentuje Katarzyna Chojnowska, dyrektor pionu edukacji w Altkom Akademia.

(agaka)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Agnieszka Turska

dziennikarz
Napisz do autora