30.10.2009

ZUS RMUA cztery razy w roku

Pracodawcy nie będą musieli przekazywać pracownikom raz w miesiącu raportów o składkach na ubezpieczenie społeczne. Wystarczy raz na kwartał.

Komisja „Przyjazne państwo” zaproponowała projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ma ona doprowadzić do uproszczenia w wydawaniu przez płatnika składek pisemnych informacji określonych w druku ZUS RMUA.

Lekarz z nożyczkami, rysunek

Ostatnia nowelizacja, która dopuściła możliwość elektronicznego przekazywania ZUS RMUA, znalazła zastosowanie jedynie w dużych przedsiębiorstwach, takich jak banki, czy firmy z branży IT. Problemy z wykorzystaniem tego rozwiązania mają jednak małe firmy, których często nie stać na stworzenie stosownego oprogramowania i zakup niezbędnego sprzętu. Tymczasem propozycja wydawania ZUS RMUA raz na kwartał zamiast co miesiąc będzie istotnym odciążeniem przede wszystkim dla pracodawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

(smoli)