16.01.2001

Równo dla wszystkich

KERM - czytelne zasady przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorstwom.

Projekty aktów wykonawczych do ustawy o pomocy publicznej przyjęte wczoraj przez KERM mają wprowadzić czytelne zasady przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorstwom. Przepisy będą regulowały udzielanie pomocy w tzw. sektorach wrażliwych oraz pomocy regionalnej i wspierania prac badawczo-rozwojowych. (...)

Proponowane rozporządzenia szczegółowo określają zasady udzielania pomocy, ale jak twierdzi Wojciech Katner, wiceminister gospodarki, są one też ogólne, dzięki czemu są elastyczne i umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach, które jeszcze nie wystąpiły w praktyce, a mogą się pojawić w przyszłości. Minister zapewnia też, że przepisy będą zawierały w miarę możliwości jak najmniej ograniczeń. (...)

Do sektorów wrażliwych, którym można udzielać pomocy, zaliczone zostały budownictwo okrętowe, przemysł motoryzacyjny, hutnictwo żelaza i stali, produkcja włókien syntetycznych i górnictwo węgla. Pomoc w tych sektorach będzie się skupiała na restrukturyzacji przedsiębiorstw z wymienionych branż, ale będzie ona udzielana w taki sposób, żeby nie naruszyć uczciwej konkurencji między podmiotami. Wojciech Katner zaznacza, że każdy podmiot będzie miał równy dostęp do pomocy i będzie ona udzielana w sposób jawny. (...)

Rzeczpospolita, 12/01/2001, "Ekonomia i rynek"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0