Nowelizacje kodeksu pracy

Czwartek
18.10.2001
Prezydent RP odmówił podpisania ustawy z dnia 18 września 2001 r. zmieniającej kodeks pracy i wniósł do Sejmu wniosek o jej ponowne rozpatrzenie
 

Prezydent RP odmówił podpisania ustawy z dnia 18 września 2001 r. zmieniającej kodeks pracy i wniósł do Sejmu wniosek o jej ponowne rozpatrzenie. Prezydent zawetował ustawę głównie ze względu na art. 1516 § 2 i 3 kodeksu pracy w brzmieniu przyjętym w uchwalonej ustawie. Przepis ten dotyczy zakazu pracy w niedzielę i święta we wszystkich placówkach i zakładach prowadzących działalność handlową lub usługową, zatrudniających więcej niż 5 osób. W uzasadnieniu swojego veta Prezydent wskazał, iż „bezpośrednim, wielce niepożądanym następstwem ewentualnego wprowadzenia zakazu, o którym mowa, byłoby zwolnienie z pracy w ciągu bardzo krótkiego czasu, jak obliczają eksperci, około 16 tys. pracowników, którzy zwiększyliby szeregi bezrobotnych.

Jednocześnie Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie kodeksu pracy i innych ustaw, dotyczącą m.in. wprowadzenia równouprawnienia na rynku pracy, ochrony kobiet przed dyskryminacją w zatrudnianiu, wynagradzaniu, podnoszeniu kwalifikacji itd.

Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej kodeks pracy (nowy art. 183e), osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie za pracę i nie wyższej niż sześciokrotność tego wynagrodzenia, a skorzystanie przez pracownika z tych uprawnień nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub rozwiązanie tego stosunku bez wypowiedzenia. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących warunków zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy za granicą, które wejdą w życie z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018