16.11.2001

Prawo Upadłościowe

Sąd Najwyższy o terminach zgłoszenia upadłości

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2001 r., sygn. akt III CZP 56/01, omówiona w Rzeczpospolitej z dnia 07.11.2001: Przedsiębiorca jest obowiązany nie później niż w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania płacenia długów zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Podobny obowiązek ciąży na reprezentancie firmy. Mówi o tym art. 5 prawa upadłościowego. Za niedopełnienie tej powinności grożą sankcje. Zastosować je można także wówczas, gdy nie doszło do ogłoszenia upadłości.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0