09.11.2001

Rejestracja indywidualnych przedsiębiorców

Początek operacji 1 stycznia 2004 zamiast 1 stycznia 2002

Do końca 2003 r. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi rozpoczynający działalność gospodarczą po 1 stycznia 2002 r. rejestrowaliby się nadal w ewidencji prowadzonej przez gminy. Takie zmiany wynikają z projektu nowelizacji ustawy z 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 ze zm.), nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jeśli do nowelizacji nie dojdzie, tylko sądy rejestrowe będą od 1 stycznia 2002 r. rejestrować rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy dotychczas nie figurowali w żadnych ewidencjach, ale i załatwiać sprawy związane z dalszymi wpisami (korektami wpisów) dotyczącymi przedsiębiorców figurujących teraz w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy np. zmienią adres po 1 stycznia 2002 r., z tego tylko powodu muszą być przerejestrowani odpowiednio wcześniej. Natomiast ze złożeniem wniosku o wpis do KRS do ostatniego dnia mogą czekać tylko ci, u których potrzeba dokonania dalszych wpisów w ewidencji, np. w związku z rozszerzeniem zakresu działalności, nie wystąpi wcześniej.

Ci, którzy 31 grudnia 2001 r. będą figurować w ewidencji działalności gospodarczej w gminie, muszą - wedle dziś obowiązujących przepisów - od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. złożyć wniosek o wpis do tego rejestru. Mają więc na to sporo czasu. Jeśli dojdzie do wspomnianej nowelizacji, nastąpi przesunięcie tych terminów o dwa lata. Od wniosków o przerejestrowanie nie będzie opłaty skarbowej. Uiścić ją muszą natomiast ci, którzy złożą taki wniosek z opóźnieniem, po 31 grudnia 2003 r.

Trwają prace legislacyjne także nad zmianą ustawy o KRS. Jedną z najistotniejszych, i szczególnie ważną dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jest propozycja wyeliminowania obowiązku przedkładania sądowi rejestrowemu w związku z ubieganiem się o wpis do rejestru przedsiębiorców tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości), w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza.

Więcej: Izabela Lewandowska, Rzeczpospolita, 9 listopada 2001, "Prawo co dnia"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0