25.05.2011

Jeszcze mniej formalności

Z listy urzędów, jakie przyszły przedsiębiorca musi odwiedzić podczas zakładania firmy zniknęła skarbówka. Idea jednego okienka powoli staje się faktem.

W połowie maja Sejm przyjął nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Największa zmiana, to zniesienie wizyty w Urzędzie Skarbowym, gdzie przyszły przedsiębiorca musiał osobiście wybrać formę opodatkowania. Zapisy ustawy, która weszła w życie 31 marca 2009 roku ułatwiły przedsiębiorcom życie, ale wciąż wiele zostało do zrobienia. Mimo że osoby zakładające firmę w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON nie musiały już jeździć do, często oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, urzędu statystycznego, wciąż do odwiedzenia pozostawał urząd skarbowy. Ustawodawca nie pomyślał wcześniej o możliwości włączenia do wniosku rejestracyjnego części dotyczącej wyboru formy opodatkowania. Od 1 lipca z listy urzędów, w których musimy załatwiać formalności będziemy mogli wykreślić skarbówkę. Nieliczni posiadacze podpisu elektronicznego już dzisiaj mogą zarejestrować firmę przez Internet. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż trzeba pofatygować się do ZUS, aby zgłosić do ubezpieczenia siebie i swoich pracowników. Również w banku trzeba założyć konto firmowe.

Rysunek ręki odciskającej stemple z napisem firma.

Od 1 lipca z listy urzędów, w których musimy załatwiać formalności związane z założeniem formy będziemy mogli wykreślić skarbówkę.

Według raportu Banku Światowego „Doing Bussiness” Polska znajduje się na 70. miejscu państw przyjaznych przedsiębiorcy. Przyjaźniejsze otoczenie do zakładania firm przedsiębiorcy znajdą na Litwie, w Czechach i na Białorusi. Na odległą pozycję naszego kraju w rankingu wpływ mają przede wszystkim czasochłonne formalności związane z uzyskaniem zgody na budowę (załatwienie 32 procedur zajmuje średnio 311 dni), płaceniem podatków (29 płatności rocznie) oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności biznesowej. Najlepiej wypadamy w badaniu dotyczącym uzyskiwania kredytu na firmę. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy przedstawiamy wybrane pozycje z rankingu Banku Światowego:
1. Singapur
2. Hongkong
3. Nowa Zelandia
4. Wielka Brytania
5. USA
6. Dania
7. Kanada
8. Norwegia
9. Irlandia
10. Australia
12. Gruzja
22. Niemcy
39. Kolumbia
63. Czechy
68. Białoruś
70. Polska
80. Włochy
145. Ukraina

(dw)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0