Zmiany przepisów dotyczących franczyzy

Środa
01.06.2011
Dnia 1 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U. z 2011 r. nr 81 poz. 441).
 

Rozporządzenie reguluje porozumienia wertykalne - inaczej pionowe - pomiędzy przedsiębiorcami będącymi na różnych szczeblach obrotu (na przykład pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą). Porozumienia te są dozwolone, mimo że ograniczają konkurencję. Przepisy rozporządzenia dotyczą m.in. dystrybucji franczyzowej, czyli systemu dystrybucji, w którym dystrybutor (franczyzobiorca) bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się odsprzedawać zakupione od dostawcy (franczyzodawcy) towary objęte takim porozumieniem. Franczyzobiorca wykorzystuje do swojej działalności pakiet praw własności intelektualnej i przemysłowej lub know-how uzyskany od organizatora systemu franczyzowego, w zamian za bezpośrednie lub pośrednie wynagrodzenie. Rozporządzenie odnosi się także do franczyzy usługowej.

Większość przepisów, szczególnie dotyczących franczyzy, jest zgodna z wcześniejszym rozporządzeniem z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, które obowiązywało do dnia 31 maja 2011 r. W nowym akcie prawnym wprowadzone zostały zmiany, które pozwalają na porozumienia między związkami przedsiębiorców (będących sprzedawcami detalicznymi towarów), a ich dostawcami, jeśli obrót żadnego z członków związku nie przekroczył w poprzednim roku kalendarzowym równowartości 50 mln euro (§5 rozporządzenia).

Ponadto nowe rozporządzenie pozwala na porozumienia wertykalne między dostawcą, a nabywcą, jeżeli udział nabywcy w rynku, na którym kupuje on towary, nie przekracza 30 proc., co określono w § 8.1. pkt 2) z zastrzeżeniem § 9 rozporządzenia. Wcześniejsze rozporządzenie odnosiło się w tym zakresie do sytuacji, w której dostawca sprzedawał towary wyłącznie jednemu nabywcy. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać aż 12 lat – do 31 maja 2023 r.

(mps)


POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

It is important to understand that, in many cases, puppy mills aren't unlawful. In maximum states, a breeding kennel can legally hold dozens, even hundreds, of puppies in cages...

97 wypowiedzi
ostatnia 22.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and if you don't waste your time and focus on the good, rather than the bad, then I think there is no way you won't be able to achieve your goal. Great thought. ...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I think understanding reality is the key to staying in present moment and live it fully. I will have you check out these editing and proofreading service as well as list of...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Jak założyć spółkę z o.o.?

W zarejestrowaniu i ruszeniu mojej spółki nie pomogła mi żadna książka, tylko http://www.spolka.org/rejestracja-spolek/ . Na 100% podchodzą do każdego klienta dając...

3 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Sądzę ,że w twoim przypadku spółka będzie odpowiednia. Jeśli nie wiesz jak rozpocząć, to skontaktuj się z http://spolka.org/rejestracja-spolek/. Pomogą tobie...

232 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Biznes po stronie dobra

there is no bad side if your employee but according to me business is full time occupation, you can not postpone your attention to a problem like customer complaint and so on,...

21 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the...

97 wypowiedzi
ostatnia 21.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

97 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018