Poniedziałek
17.12.2001
Nowa ustawa, dotycząca kontraktów, w których co najmniej jedna ze stron musi być przedsiębiorcą
 

Dnia 12 grudnia 2001 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050), które zastąpiły przepisy ustawy z 1982 r. Nowa ustawa, dotycząca kontraktów, w których co najmniej jedna ze stron musi być przedsiębiorcą, wprowadza wiele nowych obowiązków na przedsiębiorców, np. muszą oni określać na piśmie, w sposób dostępny dla kupującego, szczegółową charakterystykę jakościową towaru (skład, parametry techniczne, zgodność z normą lub innymi wymaganiami) oraz wskazać kraj jego pochodzenia, jeżeli został wprowadzony na polski obszar celny. W aktach wykonawczych do ustawy zostaną określone towary (usługi), przy których nie trzeba zamieszczać ww. informacji, jeśli byłoby to nadmierne obciążenie dla przedsiębiorcy.

Na podstawie nowych przepisów przedsiębiorca będący producentem ma obowiązek obniżyć cenę w przypadkach, gdy towar nie posiada wymaganych cech określonych w charakterystyce jakościowej, bądź posiada wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub objętości towaru albo uszkodzenia, chyba że przy dołożeniu staranności wymaganej w stosunkach sprzedaży danego rodzaju nie mógł wiedzieć o wadzie towaru. Taki sam obowiązek ciąży na sprzedawcy towaru. Cena powinna być obniżona w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznić przyczynę obniżki ceny lub poinformować konsumenta o tej przyczynie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu oferowania towaru, również innym niż miejsce sprzedaży. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli organ nadzoru stwierdzi wady lub uszkodzenia towaru oraz jednoczesny brak odpowiedniej obniżki ceny, określi ich rodzaj i stopień w formie decyzji, od której służy odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. W przypadku gdy decyzja ta stanie się ostateczna organ nadzoru wystąpi z wnioskiem do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wszczęcie postępowania i wydanie decyzji, określającej nienależną przedsiębiorcy kwotę i ustalającą kwotę dodatkową, podlegającą przekazaniu do budżetu państwa. Przedsiębiorca stosujący cenę zawyżoną poniesie wówczas koszty badań wykonanych w toku tego postępowania.

Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Istniejące w dniu wejścia w życie nowej ustawy akty wykonawcze zachowają moc do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez rok.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Ruszają regionalne targi franczyzy

Assignment Writing Service the writer affiliated with the writing companies are highly qualified as the criteria of being a professional writer is Master’s degree at least...

8 wypowiedzi
ostatnia 26.05.2018
Promocja firmy w katalogach internetowych

Jak maiłabym wybrać firmę, która ma moją firmę rozreklamować w katalogach, czy poprowadzić kampanię AdWords to zdecydowałabym się na popularnego i skutecznego...

3 wypowiedzi
ostatnia 25.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

Może warto pomyśleć o filmie promocyjnym czy produktowym? Produkcja tego rodzaju filmów może się zająć http://www.imperiafilm.com/ z Krakowa. Dla nas zrobili...

202 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jak zareklamować mały sklep przez Internet?

Ja wynajęłam firmę https://www.grupafaro.pl/ do prowadzenia dla mnie reklam adwords w google i są skuteczni, przybywa mi wejść i klientów. Także mogę polecić, widać...

64 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Majątek pod ochroną

Apk ideas makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy Read More

1 wypowiedzi
ostatnia 24.05.2018
Jaka reklama się opłaca?

A może tak reklama tv?

202 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Szukam szkoleń dla bezrobotnego

Szkolenia zawodowe z zakresu spawania stali czy zgrzewania termoplastycznych tworzyw sztucznych możecie zrobić w ośrodku szkolenia zawodowego MAR-PLAST ...

30 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Reklama na samochodzie czyli oklejanie folią to tez dobra opcja. W Łodzi okleicie m.in. w http://verde-druk.pl/ Nam oni oklejali, u nich tez zamawialiśmy ulotki i...

400 wypowiedzi
ostatnia 23.05.2018