Nowelizacja kodeksu pracy

Czwartek
03.01.2002
Dnia 1 stycznia 2002 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 
Dnia 1 stycznia 2002 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2001 r., nr 128, poz. 1405). Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2002 r. dotyczą m.in. równouprawnienia kobiet i mężczyzn w sprawach zatrudnienia (nowy rozdział IIa w dziale pierwszym - "Równe traktowanie kobiet i mężczyzn") oraz zatrudnienia młodocianych (nowy rozdział IIIa w dziale dziewiątym - "Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe").

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przez równe traktowanie kobiet i mężczyzn rozumie się niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć. Za naruszenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników ze względu na płeć, którego skutkiem jest np. odmowa nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy, czy niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą.

W odniesieniu do młodocianych nowe przepisy zapewniają możliwość zatrudnienia w firmie nie tylko w celu przygotowania zawodowego, ale również w calach zarobkowych. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich, nie powodujących zagrożenia życia, zdrowia, rozwoju psychofizycznego i utrudnień w wykonywaniu przez młodocianego szkolnych obowiązków.

Nowelizacja dostosowała też przepisy kodeksu pracy do przepisów Unii Europejskiej w zakresie uprawnień kobiet w ciąży i karmiących piersią.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

90 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Our creative experts ensure that every Custom Soap Boxes or Custom Hair Extension Boxes order is catered with care, quality and efficiency. A unique product packaging design...

90 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018