Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców

Czwartek
03.01.2002
Dnia 1 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 
Dnia 1 stycznia 2002 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 638) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 639). Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków na producentów, importerów, eksporterów, a nawet na sprzedawców towarów w opakowaniach.

Zgodnie z nowymi przepisami producent, importer i eksporter opakowań muszą składać marszałkowi województwa roczne sprawozdania o masie opakowań wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę, w których należy podać ilości i rodzaje materiałów, z jakich zostały wykonane opakowania, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku. Sprawozdanie trzeba złożyć do 31 marca za rok poprzedni. Producent i importer muszą także znakować opakowania. Oznakowanie powinno określać rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań, możliwość ich wielokrotnego użytku czy przydatność opakowań do recyklingu.

Nowe obowiązki dotyczą także sprzedawców, którzy powinni wywieszać w sklepach informacje o systemie zwrotu opakowań, ich zbiórki, odzysku, a także właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Na wywieszce będzie musiało się też znaleźć wyjaśnienie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Wprowadzono dwie nowe opłaty: opłatę produktową (opłata wpłacana m.in. za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach) oraz opłatę depozytową (opłata pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę). Stawki opłat produktowych podane są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2001 r. w sprawie opłat produktowych (Dz. U nr 116, poz. 1235).


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018