21.08.2011

Ostatni dzwonek na dotacje

Kończy się okres programowania UE 2007-2013 i unijnych środków jest już coraz mniej. Jest jednak jeszcze szansa na uzyskanie dotacji do końca 2011 roku.

Projekty na poziomie centralnym – inwestycje, innowacje, e-biznes, targi i wystawy

Jednostki dysponujące środkami z Unii Europejskiej w większości przeprowadziły już nabory wniosków. Instytucje musiały się z tym spieszyć bowiem środki niewykorzystane w danym okresie programowania ulegają zwrotowi do budżetu UE. Jest jednak jeszcze kilka programów, w ramach których przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie.

Pieniądze leżące na mapie Europy.

Szansą na uzyskanie dotacji mogą być oszczędności w projektach lub przesunięcia środków z innych konkursów.

Przedsiębiorcy mogą starać się w ramach krajowych programów o dotacje na:

  • Rozwój działalności eksportowej (działanie 6.1 „Paszport do Eksportu” ). Dotacja wynosi od 10 tys. do 200 tys. zł, a dofinansowanie wynosi od 50 proc. do 80 proc. kosztów, zależnie od etapu konkursu. Owymi wydatkami może być np. udział w zagranicznych imprezach targowych, wyszukiwanie partnerów na rynku docelowym. Ostatni konkurs będzie trwał od 20 września do 8 października 2011r. lub do wyczerpania środków na ten cel.
  • Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (działanie 8.2 POIG). Wsparcie może np. otrzymać przedsiębiorca na stworzenie oprogramowania usprawniającego współpracę między firmami. Dotacja wynosić może od 20 tys. do 2 mln zł i może być przeznaczona na nabycie patentów, licencji, know-how, oprogramowań, sprzętu elektronicznego. Nabór będzie trwał od 19 września do 28 października 2011r.
  • Prowadzenie badań przez firmy (działania 1.4 POIG). Prace badawcze firma może prowadzić sama lub zlecić je specjalistycznej placówce. Wartość dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków jest zaplanowany na sierpień.
  • Turystykę i agroturystykę (działanie 3.1 PROW). Maksymalnie na ten cel można uzyskać 100 tys. zł, a finansowane jest do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach. Dofinansowanie wynosi do 300 tys zł, a finansowane jest 50 proc. kosztów. Dofinansowanie, jednak w tym przypadku zależy od liczby zatrudnionych pracowników.
  • Tworzenie ułatwień inwestowania w MŚP (działanie 3.3.2 POIG). Dotacje w ramach pomocy doradczej dotyczącej przygotowywania analiz może pokryć połowę tych kosztów.
  • Wsparcie ochrony własności przemysłowej (działanie 5.4 POIG). Firmy mogą ubiegać się o dotacje na ochronę swoich wzorów przemysłowych, patentów, itd. Dofinansowanie wynosi od 2 tys. do 400 tys. zł.
  • Wsparcie tworzenia się grup przedsiębiorców (minimum dziesięciu) wokół pomysłu, idei (działanie 5.1 POIG). Finansowanie z dotacji wydatków w tym działaniu to nawet 20 mln zł.

Na co jeszcze mogą liczyć przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy mogą się także ubiegać o dotacje w ramach konkursów ogłaszanych w poszczególnych województwach, jak np. w województwie małopolskim: „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” (działania 2.1) czy w województwie opolskim: „Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” (działanie 1.3.2). Środki na duże projekty w poszczególnych województwach są już jednak wyczerpane. Środki na mniejsze inwestycje pozostały jeszcze tylko w niektórych województwach. Szansą mogą być oszczędności w projektach lub przesunięcia środków z innych konkursów.

Osoby otwierające firmę oraz osoby chcące ją rozbudować mogą natomiast już dziś skorzystać z niskooprocentowanych pożyczek Regionalnych Funduszy Pożyczkowych, wspieranych ze środków budżetu państwa i UE. Dzięki środkom z UE, szeroki wachlarz szkoleń wspierających pracowników firm oferuje także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kancelaria Prawna Skarbiec

Logo Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0