Straciłeś płynność? ARP pomoże

W przypadku pomocy na ratowanie wysokość wsparcia powinna wynikać z zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy niezbędny do podtrzymania przede wszystkim płynności finansowej.
Środa
23.11.2011
Agencja Rozwoju Przemysłu może udzielić wsparcia, gdy przedsiębiorstwo posiada kłopoty finansowe.
 

Pomoc jest udzielana w formie pożyczek. Ich oprocentowanie kształtuje się na poziomie 5, 26 proc. w skali roku. W okresie 2008 – 2010, Agencja udzieliła przedsiębiorcom pożyczek, na łączną kwotę 632 mln zł. Wnioski o udzielenie pomocy są rozpatrywane w kolejności zgłoszenia. Rola Agencji nie ogranicza się jedynie do zapewnienia przedsiębiorcy niezbędnego finansowania. Aktywnie współpracuje ona z przedsiębiorcami na etapie tworzenia planu restrukturyzacji. Wśród dotychczasowych beneficjentów pomocy należy wymienić m.in.: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa”, Zakłady Chemiczne Police, Marmur Sławniowice i Zakłady Mięsne Mysłowice Mysław.

Indywidualne podejście

Wnioski o wsparcia są rozpatrywane indywidualnie. Odbywa się to w ramach programów: pomoc indywidualna na ratowanie lub na restrukturyzację. Pomoc na ratowanie udzielana jest w formie pożyczki lub poręczenia. Natomiast pomoc na restrukturyzację może być udzielona w formie pożyczki, poręczenia i dokapitalizowania działalności firmy.

W przypadku pomocy na ratowanie wysokość wsparcia powinna wynikać z zapotrzebowania przedsiębiorcy na kapitał obrotowy niezbędny do podtrzymania przede wszystkim płynności finansowej. W przypadku zaś pomocy na restrukturyzację, wielkość pomocy określana jest na podstawie opisu wydatków realizacji działań naprawczych. Agencja może pokryć połowę takich kosztów.

Jakie zasady i warunki?

Tego typu pomoc publiczna jest udzielana przez ARP wyłącznie firmom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej, są bliskie bankructwa i potrzebują kapitału by utrzymać się na rynku. Warunkiem otrzymania wsparcia jest konieczność przeprowadzenia niezbędnych działań naprawczych.

Wsparcie na ratowanie z założenia udzielane jest na okres pół roku. Okres ten jest przedłużany, jeżeli przedsiębiorca złoży plan restrukturyzacji. W takim przypadku termin na zwrot pożyczki lub na zakończenie poręczenia może być przedłużony. Natomiast pomoc na restrukturyzację udzielana jest na 5 lat. Warunkiem jej otrzymania jest opracowanie kompleksowego planu naprawczego przedsiębiorstwa. Plan taki tworzy się przy współpracy z ekspertami ARP.

Kto może otrzymać pomoc?

Wsparcie może otrzymać każda firma, niezależnie od branży. Pożyczka, jako pomoc na ratowanie może zostać udzielona jedynie na działalność operacyjną. W przypadku zaś restrukturyzacji, wsparcie jest udzielane tylko na realizację celów wskazanych w tzw. planie naprawczym przedsiębiorstwa.

- Wspieramy realizację działań restrukturyzacyjnych, których celem jest przywrócenie rentowności firmy znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Warunkiem powodzenia realizacji działań naprawczych jest przyjęcie przez niego realnych założeń przy tworzeniu planu restrukturyzacji - informuje Barbara Hajdas -Nowak, wicedyrektor w Oddziale ARP zajmującym się udzielaniem pomocy na ratowanie i na restrukturyzację.

Jaka była skala pomocy?

  • 2005 r – 83, 3 mln zł
  • 2006 – blisko 151, 7 mln zł
  • 2007 – ponad 184, 8 mln zł
  • 2008 – ponad 236, 5 mln zł
  • 2009 – blisko 146 mln zł
  • 2010 – 254 mln zł
  • I połowa 2011 r – 110 mln zł

Źródło: ARP

Andrzej Okrasiński

Kancelaria Prawna Skarbiec


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018