11.01.2012

Biznes w odwrocie

W 2011 roku w Polsce powstało o ponad połowę mniej firm niż w poprzednich latach.

Jak podaje ZUS, liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2011 roku wyniosła ok. 37 tys., podczas gdy w ubiegłych latach sięgała ona 80-100 tys. Przyczynami tak drastycznego spadku były przede wszystkim wyższe koszty prowadzenia biznesu, na które złożyły się rosnące ceny surowców, wahania kursów walutowych, a także niepewność rynkowa w czasie kryzysu. Połowę biznesów uruchomionych w 2011 roku stanowiły firmy jednoosobowe. W Polsce jest ich w sumie 1,3 mln.

Firma.

Połowa biznesów uruchomionych w 2011 roku stanowiły firmy jednoosobowe. W Polsce jest w sumie 1,3 mln.

Mimo że zapał Polaków do otwierania własnych firm został poważnie ostudzony, przedstawiciele istniejących przedsiębiorstw wcale nie wystawiają minionym 12 miesiącom złej opinii. Z sondażu Rzeczpospolitej wynika, że ponad połowa przedsiębiorców zrzeszonych w Business Centre Club uznaje kondycję swoich firm w 2011 roku za dobrą. Pomimo dużej niepewności związanej z rozwojem sytuacji w Europie oraz spowolnieniem gospodarczym, 42 proc. wyraża też nadzieję, że sytuacja finansowana ich biznesu w obecnym roku ulegnie poprawie.

Przedsiębiorcy są natomiast zgodni co do tego, że 2012 rok przyniesie wzrosty kosztów prowadzenia działalności. Uważa tak ponad 80 proc. ankietowanych. Aż 9 na 10 z nich spodziewa się wzrostu o kilka – kilkanaście procent. Przewidywania te przekładają się na mniejszą skłonność do inwestycji. Jedna trzecia firm nie planuje inwestować w tym roku więcej niż w ubiegłym, a 15 proc. wręcz zmniejszy nakłady inwestycyjne. Większe wydatki planuje natomiast 35,5 proc. firm. Dla ponad połowy przedsiębiorstw (53 proc.) źródłem finansowania inwestycje będą oszczędności.

W kontekście powyższych danych nie dziwi niechęć firm do zmian w stanie zatrudnienia. Blisko połowa (47,6 proc.) zamierza utrzymać status quo, co w obliczu spowolnienia gospodarczego jest dobrą informacją. Blisko 30 proc. ankietowanych ograniczy zatrudnienie, jako powód podając wzrost składki rentowej. Zwiększać liczbę pracowników chce 26 proc. firm.

(gum)