21.01.2002

Więcej miejsc w Zarządach dla Polaków

Cudzoziemiec pełniący funkcję w zarządzie osoby prawnej musi mieć zezwolenie na pracę

Jak podaje "Rzeczpospolita", cudzoziemiec pełniący funkcję w zarządzie osoby prawnej musi mieć zezwolenie na pracę bez względu na to, czy otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie czy nie. Od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje znowelizowana 22 czerwca 2001 r. ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. nr 89, poz. 973; dalej - ustawa). W kwestii zatrudniania cudzoziemców odmiennie reguluje przede wszystkim podstawy wykonywania pracy, które rodzą obowiązek uzyskania zezwolenia. Ponadto wyraźnie wymienia pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą jako odrębną kategorię wykonywania pracy przez cudzoziemca w Polsce.

Obowiązkowi uzyskania zezwolenia na pracę podlegają wszyscy cudzoziemcy, którzy wykonują pracę na terytorium Polski (art. 50 ust. 1 ustawy). Chodzi tu o zatrudnienie, czyli wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą; wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, prowadzących działalność gospodarczą. Obowiązek uzyskania zezwolenia nie zależy zatem od podstaw wykonywania pracy, wobec tego dotyczy nie tylko stosunku pracy, ale także umów cywilnoprawnych i powołania do zarządu osób prawnych, np. na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Nie jest również istotne, czy cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce otrzymują z tego tytułu jakiekolwiek wynagrodzenie.

Więcej: Agnieszka Lechman-Filipiak, Jolanta Zarzecka-Sawicka, Rzeczpospolita, 21 stycznia 2002, "Prawo co Dnia"

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0