Skargą i wnioskiem w biurokrację

Piątek
15.02.2002
Weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 
Dnia 6 lutego 2002 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków [Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46]. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 226 kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy rozporządzenia stosuje się do skarg i wniosków składanych do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych, a także do organizacji i instytucji społecznych, jeśli pozostają w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z par. 3 rozporządzenia przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powinno być powierzone wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom W siedzibie każdej ww. jednostki, w widocznym miejscu, powinna być umieszczona informacja o komórce organizacyjnej lub wyznaczonych pracownikach przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.

Skargi i wnioski można wnosić pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku zgłoszenia ustnego przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują zarówno wnoszący skargę lub wniosek, jak i przyjmujący zgłoszenie. Skargi wniesione anonimowo pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli treść skargi jest niejasna, jej adresat musi wezwać autora do złożenia, w ciągu siedmiu dni, wyjaśnienia lub uzupełnienia. Ma obowiązek pouczyć go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania lub wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpoznania skargi lub wniosku zbiera niezbędne informacje. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie potrzebnych materiałów i wyjaśnień.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Nie zapomnij o szkoleniach bhp

Co się dzieje w przypadku gdy kursy bhp się nie odbędą? Wydaje mi się, że wtedy kary są bardzo wysokie.

22 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Finansowanie reklamy we franczyzie

Podstawowym źródłem finansowania działań marketingowych we franczyzie są środki pieniężne zebrane z wpłat na wspólny fundusz przeznaczony na ten cel. Jednakże w...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.07.2018
Skuteczna i tania reklama małej firmy

Polecam reklame w aplikacji która łączy klientów z partnerami handlowymi. Koszt 0 zł. Płacimy do 5% kwoty której klient u nas zostawił. Czyli tak naprawdę płacimy...

407 wypowiedzi
ostatnia 15.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day! Wifi hacking apk

82 wypowiedzi
ostatnia 14.07.2018
Biznes po stronie dobra

Dollar General company has its origins in Scottsville, Kentucky from James Luther “J.L.” Turner and his son Cal Turner. James Turner’s father died in an accident in 1902...

18 wypowiedzi
ostatnia 12.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I enjoyed over read your blog post. Your blog have nice information I got good ideas from this amazing blog. I am always searching like this type blog post. I hope I will see...

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

nice post. Thanks for sharing such an interesting and witty post with us. Electromagnetic spider repellent

82 wypowiedzi
ostatnia 11.07.2018