22.08.2012

Mały podatnik, duże zyski

Właściciele firm mogą ograniczyć koszty związane z ewidencją księgową. Pozwala na to status tzw. małego podatnika.

Ulga przysługuje firmom, które nie osiągają wyznaczonych pułapów rocznych dochodów. "Małym podatnikiem" mogą zostać przedsiębiorstwa, których wartość sprzedaży brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro. Być może już niebawem kwota ta zostanie jeszcze podniesiona do 2 mln euro. Kwota ta może zawierać należności z tytułu podatków od towarów i usług. Status Małego Podatnika może przyjąć również osoba prowadząca firmę maklerską, zarządzająca funduszami inwestycyjnymi lub świadcząca inne usługi o podobnym charakterze. Wówczas wysokość prowizji lub wynagrodzenia nie może przekroczyć równowartości 45 tys. euro.

Kłębek nici ze znakiem paragrafu.

Małym podatnikiem może zostać firma, której roczny dochód nie przekroczył równowartości 1,2 mln euro. Status ten może również przyjąć osoba prowadząca działalność maklerską, której dochody nie przekroczyły równowartości 45 tys. euro.

Wartości wyrażone w euro przeliczane są na złotówki według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego. Suma zawsze podawana jest w zaokrągleniu do 1 tys. zł. W 2012 roku limit za sprzedaż wynosi 5 324 tys. zł i 200 tys. zł za usługi maklerów oraz agentów funduszy inwestycyjnych.

- Mały podatnik daje przedsiębiorcom kilka możliwości rozliczania się z fiskusem. Pierwszą możliwością jest przyjęcie przez przedsiębiorcę metody kasowej. Są to szczególne zasady rozliczania VAT, dzięki którym możemy przesunąć moment deklarowania obowiązku podatkowego od towarów i usług do chwili otrzymania całości lub części należności, ale nie później niż 90 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi – wyjaśnia Anna Hugiel-Lazarowicz, ekspert prawa podatkowego z wfirma.pl. - Ponadto korzystając z metody kasowej, można obniżyć kwotę należnego podatku w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowaliśmy całą należność dla kontrahenta. Innym ułatwieniem jest dokonywanie kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Zasady są takie same, jak przy miesięcznych zaliczkach, ale w tym przypadku wpłaty odbywają się raz na kwartał. Prawo do odliczeń VAT i obowiązek podatkowy pozostają bez zmian, ale dzięki wydłużeniu terminu wpłat nasza firma ma większą płynność finansową. Ponadto mały podatnik ma prawo do wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, dzięki czemu efektywniej gospodaruje środkami pieniężnymi.

Firmy, które przyjęły status małego podatnika mogą prowadzić księgowość w formie Księgi Przychodów i Rozchodów. Oczywiście możliwość ta jest dostępna jedynie wówczas, gdy ich dochody nie zobowiązują ich do prowadzenia pełniej księgowości. Kolejnym udogodnieniem wynikającym z bycia małym podatnikiem jest możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych. W 2012 r. limit wartości takich środków wynosi 50 tys. euro czyli 222 tys. zł.

- Decydując się na przyjęcie statusu małego podatnika należy brać pod uwagę, że rozliczanie podatku VAT za pomocą metody kasowej niesie ze sobą pewne niekorzystne aspekty. Jednym z najważniejszych jest obowiązek przedsiębiorcy do wystawiania faktur VAT MP, co oznacza odliczenie podatku w okresie zapłaty a nie otrzymania FV. Niestety wielu kontrahentów jest negatywnie nastawionych do rozliczanych w ten sposób towarów czy usług – dodaje Anna Hugiel–Lazarowicz.

(mak)