Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji

Poniedziałek
04.03.2002
Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji, która określa m.in.zasady i formy udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom
 
Dnia 15 lutego 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji. Ustawa określa zasady i formy udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom, dokonującym nowych inwestycji lub tworzącym nowe miejsca pracy związane z tą inwestycją.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy będzie można udzielić wsparcia finansowego nowej inwestycji w przypadku, gdy:
1/ wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 10.000.000 EURO, lub
2/ wartość nowej inwestycji jest nie mniejsza niż równowartość kwoty 500.000 EURO, w przypadku gdy inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniejącego przedsiębiorstwa i wiąże się z utrzymaniem co najmniej 100 miejsc pracy lub 50 miejsc pracy w przypadku inwestycji w jednym z obszarów wsparcia, przez nie mniej niż 5 lat, lub
3/ w wyniku nowej inwestycji zostało utworzonych co najmniej 20 nowych miejsc pracy na nie mniej niż 5 lat, lub
4/ nowa inwestycja wprowadza innowację technologiczną, lub
5/ nowa inwestycja wpływa na poprawę stanu środowiska.

Ustawa przewiduje, że będzie można też udzielić przedsiębiorcy wsparcia finansowego projektowanej inwestycji, w przypadku gdy spełnia ona, poza ww. warunkami, co najmniej dwa z niżej wymienionych warunków:
1/ inwestycja wpłynie na rozwój gospodarczy regionu,
2/ inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze wsparcia,
3/ inwestycja będzie wprowadzała innowacje technologiczne,
4/ inwestycja przyczyni się do rozwoju współpracy z krajowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi,
5/ inwestycja będzie mieć wpływ na lokalny rynek pracy.

Przedsiębiorca, który uruchamia nową inwestycję, podaje m.in. opis jej projektu, lokalizację i wielkość inwestycji, docelową liczbę zatrudnionych pracowników i ich kwalifikacje. Do wniosku musi dołączyć odpis z rejestru przedsiębiorców (a gdy jest inwestorem zagranicznym - odpowiedni dokument wydany przez tamtejsze władze), sprawozdania finansowe z trzech ostatnich okresów rozliczeniowych, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, potwierdzenie prawa własności gruntu, na którym stanie nowa inwestycja.

Na składanie wniosków przedsiębiorcy mają czas od 1 do 31 marca oraz od 1 do 31 października danego roku. Gdy zostaną one uwzględnione, minister właściwy do spraw gospodarki zawrze z konkretnym przedsiębiorcą umowę, w której określi jego zobowiązania, w tym wielkość i przeznaczenie wsparcia oraz zasady rozliczania oraz przyczyny ewentualnego zwrotu.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie miesiąca od dnia jej ogłoszenia. Teraz ustawę ocenia Senat.


Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

I am here to put as much weigh as I can to make your points asserted. Well this can be said about some of the available dissertation writing help and assignment help

93 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

93 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

In order to accomplish academic success you can take professional help to write my assignment cheap UK.

93 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Kwiaciarnia: Biznes, który kłuje

Polecam również https://www.kwiaty-prezenty.pl/, dzięki którym zdobędziesz takie kwiaty jakie chcesz. Fajnie jest tam zrobione bo jest podział na kategorie....

1 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

93 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

93 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018