13.09.2012

Koniec wakacji, początek dotacji

Wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach kilku projektów unijnych. Pieniądze otrzymają m.in. firmy, które ze swoim biznesem chcą wyjść poza granice polski oraz przedstawiciele e-biznesu.

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Przewiduje on przekazywanie środków pieniężnych na konkretne cele zarówno ogólnokrajowe, jak i regionalne. Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, a także transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, jak i pomiędzy przedsiębiorstwami.

Matieriały promocyjne PARP-u.

Nabory są o zasięgu ogólnokrajowym przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Funduszami regionalnymi zawiadują z kolei Regionalne Programy Operacyjne.

Kolejnym zadaniem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie firmy. Przedsiębiorcy kwalifikujący się do niego mogą mogą ubiegać się o datację m.in. w związku z wdrażaniem elektronicznego biznesu na przykład e-sklepu (8.2 PO IG). Wsparcie nie może przekroczyć 2 mln zł, a jego ostateczna wysokość zależy od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych. Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym, jak i organizacyjnym. Wnioski przyjmowane będą od połowy października do początku listopada.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na rynki zagraniczne będą mogli starać się o 200 tys. zł dofinansowania w ramach działania Paszport do eksportu (6.1 PO IG). Nabór wniosków rusza 29 października i potrwa do 16 listopada 2012 roku.
- Wejście na zagraniczny rynek to inwestycja wymagająca przemyślanej strategii i niemałej inwestycji. Dlatego też, w ramach programu Paszport do eksportu koszty kwalifikowane to m.in. udział w zagranicznych targach w roli wystawcy, misjach gospodarczych czy zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu - mówi Karina Korczyńska, prawnik, menedżer działu doradztwa we franczyzie PROFIT system. - Polscy franczyzodawcy co raz częściej myślą o eksporcie swoich konceptów na rynki zagraniczne i właśnie program 6.1 może ich wesprzeć w opracowaniu i wdrożeniu takiego planu rozwoju.

Niewiele później ubiegać się o dofinansowanie do 700 tys. zł będą mogły projekty obejmujące swym zakresem działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej (8.1 PO IG). Ze środków mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą swój e-biznes nie dłużej niż rok. Dotację będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, serwisu www czy też sprzętu elektronicznego.

Firmy z sektora MSP mogą dostać wsparcie także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Środki będą przyznawane na różne w cele w zależności od województwa i tak np. firmy z zachodniopomorskiego mogą liczyć na dofinansowanie w ramach rozwoju infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Projekt ma na celu m.in. budowę obiektów takich jak mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do wysokości 60 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.

(boa)

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0

Bolesław Adamiec

dziennikarz
Napisz do autora