Koniec wakacji, początek dotacji

Nabory są o zasięgu ogólnokrajowym przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Funduszami regionalnymi zawiadują z kolei Regionalne Programy Operacyjne.
Czwartek
13.09.2012
Wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach kilku projektów unijnych. Pieniądze otrzymają m.in. firmy, które ze swoim biznesem chcą wyjść poza granice polski oraz przedstawiciele e-biznesu.
 

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. Przewiduje on przekazywanie środków pieniężnych na konkretne cele zarówno ogólnokrajowe, jak i regionalne. Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, a także transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, jak i pomiędzy przedsiębiorstwami.

Kolejnym zadaniem projektu jest ułatwienie dostępu do finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie firmy. Przedsiębiorcy kwalifikujący się do niego mogą mogą ubiegać się o datację m.in. w związku z wdrażaniem elektronicznego biznesu na przykład e-sklepu (8.2 PO IG). Wsparcie nie może przekroczyć 2 mln zł, a jego ostateczna wysokość zależy od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych. Na dofinansowanie mogą liczyć przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym, jak i organizacyjnym. Wnioski przyjmowane będą od połowy października do początku listopada.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na rynki zagraniczne będą mogli starać się o 200 tys. zł dofinansowania w ramach działania Paszport do eksportu (6.1 PO IG). Nabór wniosków rusza 29 października i potrwa do 16 listopada 2012 roku.
- Wejście na zagraniczny rynek to inwestycja wymagająca przemyślanej strategii i niemałej inwestycji. Dlatego też, w ramach programu Paszport do eksportu koszty kwalifikowane to m.in. udział w zagranicznych targach w roli wystawcy, misjach gospodarczych czy zakup usług doradczych w zakresie przygotowania planu rozwoju eksportu - mówi Karina Korczyńska, prawnik, menedżer działu doradztwa we franczyzie PROFIT system. - Polscy franczyzodawcy co raz częściej myślą o eksporcie swoich konceptów na rynki zagraniczne i właśnie program 6.1 może ich wesprzeć w opracowaniu i wdrożeniu takiego planu rozwoju.

Niewiele później ubiegać się o dofinansowanie do 700 tys. zł będą mogły projekty obejmujące swym zakresem działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej (8.1 PO IG). Ze środków mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą swój e-biznes nie dłużej niż rok. Dotację będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania, serwisu www czy też sprzętu elektronicznego.

Firmy z sektora MSP mogą dostać wsparcie także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Środki będą przyznawane na różne w cele w zależności od województwa i tak np. firmy z zachodniopomorskiego mogą liczyć na dofinansowanie w ramach rozwoju infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Projekt ma na celu m.in. budowę obiektów takich jak mola, porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet do wysokości 60 proc. wartości wydatków kwalifikowanych.

(boa)


Bolesław Adamiec, dziennikarz
Bolesław Adamiec
dziennikarz

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018