Komornik nie jest bezkarny

Koszty administracyjne złożenia skargi na działania komornika wynoszą 100 zł.
Środa
03.10.2012
Jeżeli jego zachowanie budzi nasze uzasadnione wątpliwości, możemy się poskarżyć. Podpowiadamy jak to zrobić.
 

Nie tylko dla dłużników

Skarga na komornika kojarzy się głównie z narzędziem walki dłużników. Jednak nie tylko oni mają do niej prawo. Często zdarza się, że zaangażowany przez przedsiębiorcę do wyegzekwowania długu komornik, pozostaje bierny. W takich wypadkach także wierzyciel może pociągnąć bumelanta do odpowiedzialności. Uprawniona do złożenia skargi jest też każda inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (np. osoba w stosunku do której bezzasadnie toczy się egzekucja).
Przed napisaniem skargi warto jednak sprawdzić, czy komornik faktycznie naruszył przepisy. Pamiętajmy, że przy wykonywaniu czynności zawodowych powinien on kierować się przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, a także Kodeksem postępowania cywilnego.

Jak wnieść skargę?

Skargę należy wnieść na piśmie do sądu rejonowego, w którego okręgu działa komornik. Na jej złożenie przysługuje nam tygodniowy termin biegnący od chwili dowiedzenia się o czynności, którą chcemy zaskarżyć. W przypadku, gdy skarżymy bezczynność komornika, termin ten biegnie od dnia, w którym czynność powinna być wykonana.

Skargę trzeba opłacić – inaczej sąd się nią nie zajmie. Koszt to 100 zł. Pamiętajmy, że jeśli nasze twierdzenia okażą się są bezpodstawne, stracimy uiszczoną należność.

Niezbędne elementy

Skargę na komornika składamy w tylu egzemplarzach, ile jest stron postępowania. Należy dołączyć także po jednym egzemplarzu dla sądu i komornika. W piśmie trzeba oznaczyć sąd, sygnaturę akt komorniczych, stronę skarżącą oraz wskazać zaskarżaną przez nas czynność lub czynności, których komornik zaniechał. W naszej skardze powinien znaleźć się wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Powyższe elementy są obowiązkowe. W razie ich niedochowania sąd nie będzie rozpatrywał skargi, tylko ją odrzuci.

Gdy złożymy pismo w terminie, sąd prześle jego odpis komornikowi. Ten ostatni ma dwie opcje – albo skargę uzna i przychyli się do naszych wniosków, albo pisma nie uwzględni i wówczas pisemnie swe stanowisko uzasadni. Ma na to trzy dni. Sąd, co do zasady, ma na rozpoznanie naszej sprawy tydzień. Jednocześnie warto wiedzieć, że możemy zostać zobowiązani do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli sąd uzna to za konieczne.

Jeżeli nasza skarga zostanie odrzucona, nie wszystko jeszcze stracone. Możemy wnieść zażalenie. Opieszałość lub naruszenie przez komornika zasad postępowania są w stanie zniweczyć nawet największe wysiłki wierzyciela i tym samym zniweczyć bądź opóźnić egzekucję. Warto walczyć z tymi bezprawnymi działaniami.

Kancelaria Prawna Skarbiec Sp.K., która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Great work and indeed this is why you are able to turn a seemingly gigantic issue to an easy to summarise work thanks largely to your efforts. essay writing service

92 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

In order to accomplish academic success you can take professional help to write my assignment cheap UK.

92 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Kwiaciarnia: Biznes, który kłuje

Polecam również https://www.kwiaty-prezenty.pl/, dzięki którym zdobędziesz takie kwiaty jakie chcesz. Fajnie jest tam zrobione bo jest podział na kategorie....

1 wypowiedzi
ostatnia 20.07.2018
Własny biznes z małym kapitałem

Polecam www.reprograf.com.pl pomogą przy rozwijaniu własnej drukarni. Bogaty asortyment dobrej jakości sprzętów do druku i innych materiałów pomocniczych będzie w sam raz.

231 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks for sharing.I found a lot of interesting information here. A really good post, very thankful and hopeful that you will write many more posts like this one. - minion rush...

92 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Czy warto otworzyć sklep odzieżowy?

Pewnie że warto otworzyć taki sklep, teraz sklepy internetowe są jak najbardziej na topie, przecież każdy już kupuje online. Ważne że klient będzie zadowolony z...

34 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Thanks a lot for sharing this great website.. have a nice day.. thanks. professional dissertation writers from singapore

92 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

There are many students who get nervous breakdown when they think about doing the Essay themselves. In order to be on the safer side most of the students who don’t know the...

92 wypowiedzi
ostatnia 19.07.2018