Izby celne zamiast GUC

Wtorek
02.04.2002
Sejm uchwalił nową ustawę o przekształceniach w administracji celnej
 
Dnia 20 marca 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa reguluje zasady, zakres i tryb przekształceń w administracji celnej oraz określa zasady przeniesienia zadań i kompetencji znoszonych organów administracji państwowej w sprawach celnych. Na mocy tej ustawy z dniem 30 kwietnia 2002 r. zostanie zlikwidowany Główny Urząd Ceł i dyrektorzy urzędów celnych. W ich miejsce utworzone zostaną organy administracji rządowej w sprawach celnych: dyrektor izby celnej i naczelnik urzędu celnego.

Zgodnie z art. 4 ustawy uprawnienia prezesa GUC dotyczące indywidualnych postępowań w sprawach celnych przejmą dyrektorzy izb celnych, przy czym w zakresie wydawania pozwoleń na karnet TIR oraz decyzji o ochronie własności intelektualnej uprawnienia przejdą na dyrektorów izb celnych wyznaczonych przez Ministra Finansów. Z kolei Minister Finansów przejmie uprawnienia Prezesa Głównego Urzędu Ceł w zakresie indywidualnych postępowań dotyczących wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru. Zgodnie z art. 5 ustawy do zakresu działania naczelników urzędów celnych przejdą dotychczasowe zadania dyrektorów urzędów celnych rozpoznających sprawy indywidualne. Istniejące jeszcze urzędy celne staną się automatycznie izbami, nowe urzędy będą zaś na nowo utworzone.

Ustawa wprowadza również liczne zmiany w kodeksie celnym. W zmienionym kodeksie organami celnymi będą: naczelnik urzędu (I instancja) oraz dyrektor izby (organ odwoławczy). Zgodnie z nowymi przepisami od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez dyrektora izby celnej nie będzie służyło już odwołanie, ale strona niezadowolona może zwrócić się do tego samego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pracownik bądź funkcjonariusz celny, który brał udział w wydawaniu decyzji, której dotyczy wniosek, zostanie wyłączony z udziału w ponownym rozpatrzeniu sprawy. Minister finansów może z urzędu wszcząć postępowanie i stwierdzić nieważność decyzji ostatecznej wydanej przez dyrektora izby. Zgodnie z przepisami przejściowymi postępowania indywidualne w sprawach wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy przejmą nowe organa. Wszystkie dotychczasowe czynności pozostaną w mocy. Obowiązki i uprawnienia prezesa GUC w sprawach, w których wniesiono skargę do NSA, przejmą dyrektorzy izb. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 maja 2002 r. z wyjątkiem art. 2 dotyczącego zniesienia urzędu Prezesa GUC i dyrektora urzędu celnego, które mają wejść w życie 30 kwietnia 2002 r.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Gdzie znaleźć pieniądze na własną firmę?

Środki na rozwój firmy można uzyskać m.in. w ramach pożyczek na raty https://www.netpozyczka24.pl/pozyczki-ratalne/

3 wypowiedzi
ostatnia 21.05.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Nie wiem czemu, ale link mi się źle dodał, więc umieszczam jeszcze raz :D [url]https://www.posiflex.com.pl/pl_gdzie-potrzebny-jest-czytnik-kodow-kreskowych,203.html[/url]

16 wypowiedzi
ostatnia 21.05.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

Od siebie dodam, że w każdym sklepie niezbędnym narzędziem pracy jest czytnik kodów kreskowych. Dlaczego warto w niego zainwestować i gdzie jeszcze jest przydatny czytnik...

16 wypowiedzi
ostatnia 21.05.2018
Plantacja choinek: 2 metry na sprzedaż

Temat omówiony z pozoru bardzo dogłębnie, ale ... brak w nim informacji jak naprawdę odbywa się handel choinkami! Sprzedaż prowadzimy (jako plantacje choinkowe) już od...

2 wypowiedzi
ostatnia 19.05.2018
Blog poświęcony fotografii.

Zapraszamy na stronę bloga http://www.mariusz-foto.pl/, poświęconego fotografii oraz zagadnieniom z nią związanymi. Na stronie znajdują się podpowiedzi, jak walczyć z...

1 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Jak zarządzać dużą firmą?

Moim odkryciem jeśli chodzi o usprawnienie pracy w dużej firmie jest system do elektronicznego obiegu dokumentami, który pozwala na szybki dostęp każdemu pracownikowi, w...

15 wypowiedzi
ostatnia 17.05.2018
Jak urządzić sklep, by odnieść sukces

http://www.jalama.pl/ dostarcza solidne meble oraz inne wyposażenie sklepowe.

16 wypowiedzi
ostatnia 16.05.2018
Oddaj fiskusowi, co mu się należy

Finanse na poziomie nieba oferuje gwarancje i niezawodna oferte pozyczki o oprocentowaniu 2%. Oferujemy pozyczki osobiste i biznesowe wszystkim potrzebujacym pozyczek. Jesli...

1 wypowiedzi
ostatnia 16.05.2018