05.04.2013

Biznes dla młodych

W Polsce 30 proc. firm jest prowadzonych przez osoby, które nie ukończyły 30. roku życia. Zanim założymy firmę, sprawdźmy czy się do tego nadajemy.

Osoby młode często deklarują chęć rozpoczęcia pracy na własny rachunek, ale tylko kilka procent z nich realizuje taki plan. Co zrobić, żeby zostać przedsiębiorcą?
- Zaczyna się oczywiście od pomysłu. Drugim warunkiem jest zespół. Warto dobrze dobierać partnerów, to muszą być osoby o podobnym podejściu do życia i biznesu. Niezbędną umiejętnością jest także znalezienie inwestora, który poza pieniędzmi pomoże rozwinąć biznes – mówi Anna Hejka, prezes Heyka Capitals Markets Group, ekspert kampanii Narodowy Program Przedsiębiorczości.

Czynniki determinujące do bycia przedsiębiorcą mogą również wynikać z postaw. Osoby otwarte, lubiące wyzwania, chcące się uczyć odnajdą się w pracy na własny rachunek.
- Można powiedzieć, że każdy z nas posiada cechy, które są potrzebne do bycia przedsiębiorcą. Ale być może nie w takiej ilości, która tworzy niezbędną masę do tego, żeby nasze chęci zmienić na konkretne działania. Z drugiej strony nie skazuje to żadnego z nas na tylko i wyłącznie pracę najemną. Jeżeli zdamy sobie sprawę z aktualnego rozwoju psychologii, socjologii oraz możliwości rozwijania technik, które niektórzy nazwą technikami manipulacjami, niekoniecznie o pejoratywnym znaczeniu, to możemy stwierdzić, że podstawową cechą do tego, żeby być przedsiębiorcą jest umiejętność zdiagnozowania swoich słabych stron. Następnie te cechy należy poprawić i wykreować w sobie przedsiębiorcę – mówi prof. Anna Rogut z Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk.

Anioł bizesu grafika

Warunkami niezbędnymi do tego, żeby być przedsiębiorcą są: pomysł, zespół, umiejętność znalezienia inwestora, który będzie również mentorem.

Własny biznes to praca zespołowa

Firmy walczą o pozycję na rynku, czyli o klienta. Kiedy jednak przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność musi grać w zespole i z zespołem.
- Nie ma ludzi, którzy będą w stanie zrobić coś samodzielnie. Żaden inwestor, anioł biznesu ich nie wesprze, bank nie udzieli im pożyczki – mówi Anna Hejka.

Zespół tworzą osoby o odpowiednich kompetencjach. - Potrzebne są osoby techniczne, ale również takie, które mają wizję i wiedzą, jak dalej rozwijać wspólny biznes. W Jakdojade.pl dzielimy się zadaniami zgodnie z naszymi predyspozycjami wynikającymi z doświadczenia, wykształcenia oraz cech osobowości - mówi Bartosz Burek, menedżer Jakdojade.pl.

Partnerzy biznesowi nie powinni ze sobą również rywalizować - lider jest jeden. Taka osoba musi mieć jednak charyzmę, by zespół jej zaufał i podążał za nią. W zależności od tego, w jakim sektorze przedsiębiorcy zamierzają działać, osób do zespołu można szukać na zewnątrz, korzystając z usług outsourcingowych. Nie dotyczy to jednak aktywności, obowiązków, które decydują o „być, czy nie być” firmy. Takie działania muszą być po stronie zespołu.

Często spektakularne biznesy upadają z błahych powodów – kłótni wspólników. Zdarza się, że ktoś w zespole może angażować się mniej, ktoś inny bardziej. Wtedy zaczynają się nieporozumienia. By tego uniknąć, warto zastosować zasadę okresu nabywania praw - osoba, która jest założycielem dzieli role w zespole, określa kamienie milowe – cele, które należy spełnić w określonym czasie. Jeśli osoby wywiążą się z zadań, nabywają udziały w spółce.

Kapitał na start

Na polskim rynku istnieje już wiele programów, z których młodzi przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze na start.
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowy na wsparcie rozwoju biznesu na kwotę 27 mld zł, z czego 14 mld zł już zostało wypłaconych w gotówce na rachunki przedsiębiorstw. W kwietniu PARP planuje konkurs dla inkubatorów przedsiębiorczości, które niejako transferują pomoc nie tylko w formie gotówki, ale również mentoringu, coachingu - wspierając tym samym merytorycznie przedsiębiorców. W czerwcu agencja zamierza uruchomić fundusz pożyczkowy ukierunkowany na start up – mówi Michał Bańka, dyrektor departamentu wsparcia instytucji otoczenia biznesu PARP.

Zaangażowanie inwestora w budowanie biznesu jest bezcenne. Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać o tym, żeby obniżyć stopień ryzyka dla inwestora. Rozpoczęcie własnego biznesu wymaga odwagi i otwartości przedsiębiorcy. A ze strony inwestora poczucia pewności, którą powinien zapewnić mu przedsiębiorca.

(awh)