Polskie nie dla euro

Nastawienie wobec przyjęcia przez Polskę waluty euro zmieniło się po kryzysie, który dotknął europejskie państwa strefy EURO.
Środa
10.07.2013
Okazuje się, że eurooptymistów jest w Polsce więcej niż zwolenników waluty euro. Dlaczego?
 

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) poinformowało w komunikacie dotyczącym wyników badania „Obawy i nadzieje z wprowadzeniem euro w Polsce”, że na przestrzeni od lipca 2012 r. do lutego 2013 r. nieznacznie, bo o dokładnie 4 proc., zmniejszył się odsetek przeciwników przyjęcia wspólnotowej waluty. Mimo spadku, przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce jest aż 64 proc. ankietowanych. Wprowadzenie euro popiera przy tym obecnie jedynie 29 proc. badanych, a współczynnik ten wzrósł o cztery punkty od ostatniego analogicznego badania realizowanego w lipcu zeszłego roku.

„Sprzeciw wobec przystąpienia Polski do strefy euro przeważa we wszystkich analizowanych grupach społeczno - demograficznych. Znacząco częściej wprowadzenie euro w naszym kraju popierają mężczyźni (37 proc.) niż kobiety (22 proc.). Proporcjonalnie najwięcej zwolenników przyjęcia wspólnej waluty jest wśród mieszkańców dużych, ponad półmilionowych miast (41 proc.), osób z wyższym wykształceniem (42 proc.), badanych stosunkowo dobrze sytuowanych - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1,5 tys. zł (40 proc.), ludzi dobrze oceniających warunki materialne swojego gospodarstwa domowego (38 proc.)" – wyjaśniano w podsumowaniu wyników badania.

Wskaźnik akceptacji

Mimo znacznej niechęci do wprowadzenia wspólnej waluty, aż 78 proc. Polaków akceptuje nasze członkostwo w Unii Europejskiej, a przeciwna jest mu jedynie 15 proc. grupa respondentów. Co ciekawe, badanie unaoczniło, że pro-wspólnotowe nastawienie przeważa w elektoratach wszystkich znaczących partii politycznych. Pozytywny stosunek do obecności Polski w strukturach Unii przeważa także we wszystkich analizowanych grupach społeczno–demograficznych. Wyraźnie dominuje on jednak w przypadku osób z wyższym wykształceniem (86 proc.) oraz wśród osób do 24 roku życia (85 proc.). Z kolei proporcjonalnie najniższy wskaźnik poparcia zanotowany został dla osób posiadających jedynie podstawowe wykształcenie (65 proc.), ludzi starszych – po 65 roku życia (64 proc.) oraz osób źle oceniających materialne warunki życia (62 proc.).

„Mimo wysokiego poparcia stosunek Polaków do naszej obecności w UE jest obecnie mniej jednoznacznie przychylny niż kilka lat temu, kiedy to odsetek zwolenników sięgał nawet 89 proc., natomiast odsetek jego przeciwników wynosił zaledwie 5 proc. Na spadek społecznego poparcia dla obecności Polski w UE miały z pewnością wpływ problemy związane z kryzysem finansowym w niektórych krajach strefy euro" – konkludowali specjaliści CBOS.

Największe obawy

Dodatkowo, zgodnie z danymi CBOS aż 71 %. Polaków ma świadomość, że jako państwo nie spełniamy jeszcze wszystkich warunków koniecznych do wprowadzenia wspólnotowej waluty. Aż 79 proc. respondentów wskazało przy tym, że z przyjęciem euro nie należy się spieszyć, a jedynie 17 proc. ankietowanych postuluje jego możliwie szybkie wprowadzenie w Polsce.

Ankietowana, reprezentatywna grupa respondentów odpowiedziała także na pytanie: „Jakie byłyby najważniejsze z Pana(i) punktu widzenia możliwe skutki przyjęcia europejskiej waluty w naszym kraju? Proszę wskazać nie więcej, niż trzy odpowiedzi.” Wśród trzech najważniejszych skutków wprowadzenia euro w Polsce najczęściej wymieniano wzrost cen (59 proc. wskazań), a w następnej kolejności – niekorzystny kurs wymiany złotego na euro (36 proc. wskazań) oraz możliwą utratę przez Polskę możliwości prowadzenia suwerennej polityki pieniężnej (21 proc. wskazań). Najczęściej wskazywanym pozytywnym efektem zmiany waluty okazało się być według respondentów prognozowane ułatwienia dla podróżujących (35 proc.), a 19 % doceniło likwidację ryzyka związanego ze zmianą kursu złotego do euro. Na ułatwienia dla przedsiębiorców i przyspieszenie wzrostu gospodarczego wskazało przy tym 16 proc. ankietowanych, natomiast 13 proc. spodziewa się wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce.

Monika Lorenc, Smart MBC
Portal Skarbiec.Biz – niezależny serwis o prawie, finansowaniu i gospodarce.


Skarbiec.biz

POPULARNE NA FORUM

Czy na odzieży można jeszcze zarobic?

Jak się zdecydujecie i chcecie porządnie wyposażyć szwalnię to dobrej jakości maszyny do szycia, stoły prasowalicze, żekazka kupicie w https://dlaszwalni.pl/ ...

68 wypowiedzi
ostatnia 23.09.2018
Biznes po stronie dobra

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

36 wypowiedzi
ostatnia 23.09.2018
Siłownia

Osobiście postawiłem jednak na mały basen zamiast siłowni. Polecam zerknąć, znalazłem na ten temat ciekawy artykuł...

13 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

You write a great great article about business and giving great website for help in every business thank you.Thanks Subway Surfers Download

128 wypowiedzi
ostatnia 22.09.2018
Społeczność Franchising.pl

Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi ofertami bankowymi http://rafagliski.oferty-kredytowe.pl

2 wypowiedzi
ostatnia 21.09.2018
Biznes po stronie dobra

Get the assignment help Hamilton for graduate students by the expert assignment writers at Students Assignment Help. Our experts are fluent in writing assignments without...

36 wypowiedzi
ostatnia 21.09.2018
Biznes po stronie dobra

This post is not just informative but impressive also. The post is so convincing that it created an urge to choose My Assignment Help services. You can email us at...

36 wypowiedzi
ostatnia 21.09.2018
Jaką działalność otworzyć na wsi? Pomocy!!!

Biznes na wsi to spory wydatek, ale się opłaca. Musisz jednak od samego początku zminimalizować koszty (oczywiście te, które się da). Ja zamawiam online części (John...

124 wypowiedzi
ostatnia 20.09.2018