03.09.2013

Podatek albo kara

Nieodprowadzenie podatku za pracownika rodzi poważne konsekwencje. Kara może poważnie naruszyć portfel podatnika.

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi mieć na uwadze nałożone na niego przepisami obowiązki, z których powinien się wywiązywać. Nie ma tu znaczenia czy jest to pracodawca-przedsiębiorca w jednoosobowej działalności gospodarczej czy też pracodawca-spółka kapitałowa. Zatrudniający musi dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniami pracownika do ZUS jak i wywiązać się z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego w imieniu zatrudnionego pracownika. Zaniechanie czynności nakazanych przepisami może spowodować u przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników poważne konsekwencje.

Kalkulator

Jeżeli przedsiębiorca będący pracodawcą dopuści się zaniechania w postaci braku uiszczenia podatku dochodowego należnego od wynagrodzenia pracownika może zostać ukarany pozbawieniem wolności do lat 3.

Większa waga czynu

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawców zatrudniających pracowników jest obliczenie, pobranie i odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Termin odprowadzenia podatku upływa z dniem 20 kolejnego miesiąca, czyli tak jak zaliczka na podatek dochodowy przedsiębiorcy prowadzącego działalność. Jednak notoryczne nie opłacanie zaliczki przedsiębiorcy będzie co najwyżej traktowane jako wykroczenie skarbowe. Natomiast uporczywe nie odprowadzanie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy za pracownika może być już traktowane jako przestępstwo skarbowe, za które nieobowiązkowego przedsiębiorcę może czekać nawet kara pozbawienia wolności.

Jeżeli przedsiębiorca będący pracodawcą dopuści się zaniechania w postaci braku uiszczenia podatku dochodowego należnego od wynagrodzenia pracownika, podlega z tego tytułu karze grzywny do 720 stawek dziennych lub też, o czym już wspomniano, karze pozbawienia wolności do lat 3. Kary te mogą nawet wystąpić równolegle. Jednak tak poważne konsekwencje wystąpią jedynie, gdy niewpłacona kwota będzie odpowiednio wielką zaległością. Zadłużenie o małej wartości - przez co rozumie się zaległość w kwocie nie przekraczającej 320 tys. zł może być obarczone wyłącznie karą grzywny. Określana jest ona na drodze sądowej. Stawka dzienna wymierzonej kary może wahać się w granicach od 53,33 zł do nawet 21.333 zł.

Mniejsza szkodliwość czynu - łagodniejsza kara

Czyn związany z niedopełnieniem obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek do US nie musi być traktowany jako przestępstwo, a tym samym można obniżyć wymiar kary za jego popełnienie. Będzie tak w przypadku, jeżeli narażenie na uszczuplenie budżetu publiczno-prawnego nie przekroczyło kwoty 8 tys. zł. Wówczas bowiem popełniony czyn nie będzie traktowany już jako przestępstwo a jako wykroczenie skarbowe. Mniejsza szkodliwość czynu niesie za sobą mniejszą karę. Jej wartość może się wahać w granicy od 160 zł do 32 tys. zł (tu już określa się ogólny wymiar kary nie stawkę dzienną). Dodatkowo, jeżeli podatnik zdecydowałby się na uregulowanie zaległości podatkowej, mógłby jeszcze bardziej ograniczyć konsekwencje popełnionego czynu, do nałożenia przez urząd mandatu skarbowego. Jego wartość w roku 2013 nie może przekroczyć 3,2 tys. zł.

Ewa Szpytko, specjalista ds. prawa podatkowego wfirma.pl

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0