20.05.2002

Liberalizacja kodeksu pracy - wyzysk ?

W Senacie zorganizowano konferencję dotyczącą zmian w kodeksie pracy

Na konferencji zaprezentowano pogląd, że proponowane zmiany zrzucą na barki pracowników ciężar obniżenia kosztów przedsiębiorców. Stał on się myślą przewodnią tego spotkania. Choć jego uczestnicy reprezentowali różne grupy interesów, wszystkim wspólny był pogląd, że zmiany w kodeksie pracy nie stanowią panaceum dla chorej gospodarki.

Więcej: Rzeczpospolita, "Prawo co dnia", 15 maja 2002

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0