Ochrona interesów konsumentów

Poniedziałek
03.06.2002
23 maja 2002 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą m.in. ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów
 
Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące zbiorowych interesów konsumentów (nowy dział IIIa. pt. "Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów").

Zgodnie z ustawą, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów uważa się w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru ( o którym mowa w art. 47945 Kodeksu postępowania cywilnego) postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwą lub wprowadzającą w błąd reklamę i inne czyny nieuczciwej konkurencji godzące w zbiorowe interesy konsumentów.

O wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów będą mogli wystąpić: rzecznik praw obywatelskich, rzecznik ubezpieczonych, rzecznik konsumentów, organizacje konsumenckie, a także organizacja zagraniczna wpisana na listę w państwach Unii Europejskiej (ustawa precyzuje, pod jakimi warunkami). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie takie będzie mógł podjąć także z urzędu. Nie będzie wolno go wszczynać, jeżeli od końca roku, w którym przedsiębiorca zaprzestał tej praktyki, upłynął rok.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2003 r. Teraz zajmuje się nią Senat.

Drzewiecki,Tomaszek & Wspólnicy

POPULARNE NA FORUM

Rodzinny biznes: kłopoty na bank?

You have done such a great work with complete dedication in this site steamwalletgenerator

11 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

Free NCERT Solutions for the class 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 for the subjects Maths, Science, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, English, Social Science (History, Geography,...

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Biznes po stronie dobra

forum is very good.

20 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Within the same manner that inbreeding among human populations can boom the frequency of commonly rare genes that cause sicknesses, the selective breeding that created the...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

A Best Essay Services study which dog breeders to avoid. ... The term "Outdoor breeder" is every now and then used to explain dog breeders with little experience or...

86 wypowiedzi
ostatnia 18.07.2018
Planuję założyć własną działalność - od czego zacząć?

Hej, od czego zacząć? Zakładając, że przoedmiot działalności masz ustalony, ja skupiłabym się na formie platności. W dzisiejszych czasach, ludzie chcą płacić...

102 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

Assignment help service in usa for the student seeking help. We are provide the assignment help, writing service with the professional academic writer in minimal price.

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018
Hodowla psów: Trudne życie hodowcy

assignment help

86 wypowiedzi
ostatnia 17.07.2018