31.01.2001

Projekt ustawy o kredycie konsumenckim

Rada Ministrów przyjęła ostatnio projekt ustawy o kredycie konsumenckim.

Projek ustawy zakłada wprowadzenie szerokiej ochrony konsumentów i dostosowanie w tym zakresie przepisów polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Projekt przewiduje, iż na mocy umowy o kredyt konsumencki przedsiębiorca, w obszarze działalności swego przedsiębiorstwa, będzie mógł udzielić lub dać przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci (m.in. umowy pożyczki, umowy kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego). Projekt przewiduje, m. in. że za umowy o kredyt konsumencki nie będą uznawane umowy o wartości poniżej 500 złotych i powyżej 80 tys. złotych (lub równowartości tych kwot w innej walucie). Udzielenie kredytu konsumenckiego będzie możliwe jedynie osobie fizycznej, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą (zgodnie z definicją konsumenta określoną w projekcie).

Projekt określa warunki, jakie powinna spełniać umowa o kredyt konsumencki, wymieniając wśród nich m.in.: formę pisemną umowy; podanie zarówno w samej umowie jak i ogłoszeniach oraz reklamach dotyczących warunków umowy, informacji nt. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, informacji o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu; informacji o terminie i sposobie wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy. Jednocześnie żadne postanowienia umowne nie mogą wyłączyć albo ograniczyć ochrony, którą przepisy projektu gwarantują konsumentowi.

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0