24.09.2014

Wsparcie dla firm z problemami

Rząd przyjął dokument pod nazwą „Polityka nowej szansy”, który ma na celu pomoc firmom w sytuacjach kryzysowych.

Na pomoc będą mogły liczyć małe i średnie firmy oraz przedsiębiorcy ponownie próbujący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W programie „Polityka nowej szansy” chodzi o upowszechnienie wczesnego ostrzegania o trudnościach, dzięki którym firmy będą mogły funkcjonować bez konieczości zawieszenia prowadzenia działalności – np. w przypadku zagrożeniu niewypłacalnością. Program ma ułatwić dostęp do szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem, czyli uświadomieniu przedsiębiorców o możliwości wystąpienia zagrożeń i porażek w prowadzeniu biznesu, poszerzaniu wiedzy na temat pomocy restrukturyzacyjnej dla firm.

Grafika zamknięcie firmy. Fot. PROFIT system

Program „Polityka nowej szansy” zakłada organizację kampanii informacyjnej dla przedsiębiorców w zakresie pomocy, jaką mogą otrzymać w sytuacji kryzysowej albo zagrożenia upadłością.

Zmiany w procedurze likwidacyjnej firm

Zmiany w prawie mają rekomendować procedurę naprawczą oraz upadłość układową, jako alternatywę wobec upadłości likwidacyjnej. Wprowadzona będzie możliwość uzupełniania lub weryfikowania wniosków o upadłość odrzuconych z przyczyn formalnych. Upadłość likwidacyjna ma być ostatecznym rozwiązaniem. Przewidziane będzie również nakłanianie dla przedsiębiorców do terminowego składania wniosków o ogłoszenie upadłości. Zmianie ulegnie definicja niewypłacalności oraz zagrożenia niewypłacalnością. Przedsiębiorcy mają też zyskać elastyczne dla nich działania naprawcze, które pozwolą na utrzymanie się na rynku.

Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów

Udostępnij artykuł

Komentarze na forum

0